• Kategorija objave:Autor

Emil Matešić, rođen 1966. u Šibeniku. Osnovna i srednja škola u Zagrebu. Diplomirao povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na Ecole de Mime Corporel Dramatique u Parizu kao stipendist Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti. Bavi se umjetničkim i producentskim radom u raznim medijima te poviješću i komparativnim analizama televizije kao medija, posebice televizijskom grafikom.