• Kategorija objave:Autor

Slavoj Žižek, slovenski filozof, teoretičar kulture, psihoanalitičar i angažirani intelektualac, jedan je od najintrigantnijih, najpopularnijih, a neki tvrde i najopasnijih mislilaca današnjice. Autor je pedesetak knjiga prevedenih na dvadesetak jezika. Njegov je rad kratak spoj lakanovske psihoanalize, historijskog materijalizma, njemačkog klasičnog idealizma, popularne kulture i još koječega, a meta njegove beskompromisne kritike najčešće su brojne izopačenosti današnjega kapitalističkog svijeta.