• Kategorija objave:Autor

Goran Trbuljak rođen je 1948. godine u Varaždinu. Na Akademiji likovne umjetnosti diplomirao je 1972., a na Akademiji za kazalište film i TV, 1980. godine. Od studentskih dana pa sve do danas izlaže na samostalnim i skupnim izložbama, a od 1980. godine sudjeluje u dvadesetak cjelovečernjih i nizu kratkih filmova kao direktor fotografije. Osim profesionalnog bavljenja filmom i djelatnošću na području likovnih umjetnosti, fotografije i videa radio je i kao grafički urednik u časopisu “Film”, “Polet” i “Gordogan” te povremeno pisao o fotografiji, filmu i slikarstvu u časopisima “Spot”, “Film”, “Danas”, “Start”, “Globus” itd.