• Kategorija objave:Autor

Josip Diminić (Sveti Lovreč, 1937), završio u Zagrebu školu primijenjene umjetnosti 1957, a 1963. diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Marina Tartaglie. Od 1964. živi u Labinu. Od 1978. predaje na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, gdje je u zvanju redovitog sveučilišnog profesora od 1984. godine. Od sedamdesetih godina u njegovom djelu prevladavaju obojeni reljefi u drvu i skulpture u drvu, kamenu i bronci. Forma je nefiguralna, sažeta od elementarnih organskih simbola i znakova. U kasnijem razdoblju prevladavaju antropomorfni oblici i stilizirane forme ptice. Samostalno je izlagao na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Autor je više javnih spomenika. Suosnivač je likovne skupine “Labinski atelieri”, Mediteranskog slikarskog simpozija, periodične izložbe Ars Histriae i Međunarodne kiparske škole u Vrsaru. Do sada je za svoj rad primio 23 nagrade.