• Kategorija objave:Autor

Sead Mahmutefendić (Sarajevo, 1949.) diplomirao književnost i jezike. radio kao predavač hrvatskog i latinskog jezika u Rijeci. Objavio je zbirke novela Knjiga opsjena i privida, 1991., Knjiga sna i nespokoja, 1994.; romane: Kelvinova nula, 1993., Centrifugalni građani i Zezanje Salke Pirije (duologija), 1997.; zbirku pjesama Ribe i jednooki Jack, 1995. i publicističku prozu Memorandum za rekonkvistu, 1995.