• Kategorija objave:Autor

Paulina Chiziane rođena je 4. lipnja 1955. u Manjacazeu, u mozambičkoj južnoj pokrajini Gazi. Piše romane i kratke priče. Studirala je lingvistiku na Sveučilištu Eduarda Mondlanea u Maputu, ali nije diplomirala. Rođena je u protestantskoj obitelji koja se iz Gaze preselila u glavni grad Maputo (tada Lourenco Marques) u njezinu ranom djetinjstvu. Kod kuće je govorila jezike chopi i ronga. Prvu knjigu, Ljubavnu baladu vjetru, objavila je 1990. i tako postala prva Mozambikanka koja je objavila roman. Njezina su djela prouzročila polemičke rasprave o socijalnim temama poput poligamije. U mladosti je aktivno sudjelovala u političkom pokretu Frelimo (Front za oslobođenje Mozambika), no prestaje se baviti politikom te se posvećuje pisanju i objavljivanju svojih djela. Za roman Niketeche: priča o poligamiji dobila je nagradu Jose Craveirinha 2003. Pisanje Pauline Chiziane često se definira kao političko i feminističko. No njoj je pisanje način da izrazi teškoće s kojima se susreće žena suočena s heterogenošću mozambičkih kulturnih tradicija te novouspostavljenoga pravnog i administrativnog sustava. U romanu Niketche opisuje mozambički jug kao kraj u kojem dominira patrijarhalna kultura, dok sjever oblikuje tradicije matrijarhata. Njezina pozornost usmjerena je na socijalne teme vezane uz ženska prava i interese kao što su monogamija i poligamija, ali i na subjektivne i intimne odnose muškarca i žene. Paulina Chiziane ističe da, u skladu s tradicijom svoje zemlje, smatra kako priča priče, a ne piše romane.