• Kategorija objave:Autor

Jean de Breyne (1943), pjesnik je, fotograf, umjetnički kritičar i izdavač. Živi na jugu Francuske. U Lyonu je 1974. utemeljio Galerie-Librairie l’Ollave, glavni je urednik časopisa za umjetnost L’Ollave, préoccupations i esejističke biblioteke Préoccupations. Radio je kao nezavisan povjerenik za izložbe, a od 2005. vodi Les Cris poétiques, pjesničku manifestaciju u Aptu. Od 1991. godine ostvaruje književni i likovni dijalog s Hrvatskom. Godine 2012. kao izdavač je pokrenuo biblioteku u kojoj namjerava svake godine predstaviti po dva hrvatska pjesnika na francuskom jeziku (dosad su objavljene zbirke Slavka Mihalića, Branka Čegeca, Antuna Šoljana i Sibile Petlevski). Objavio je dvadeset pjesničkih zbirki, od kojih su neke priređene u suradnji s likovnim umjetnicima. Tri su djela poslužila kao temelj za novu umjetničku kreaciju: skladateljica Martine France komponirala je glazbu na temu Le poème de Dublin (2005), zbirka VOUS doživjela je transpoziciju u franko-portugalsku predstavu-performans (2006-2008), a Catherine Vernerie ostvarila i plesala koreografiju na stihove Jeana de Breynea (2012). U gradskoj knjižnici u Lyonu čuva se sav njegov rad do 2008. (Fond Jean de Breyne). Bio je na autorskim boravcima u inozemstvu, a pjesme su mu prevedene na nekoliko stranih jezika. Na hrvatski je prevođen u više navrata (Europski Glasnik, 13, 2008; Europski Glasnik, 15, 2010); sudjelovao je na festivalu Književnost uživo (PEN-HDP, Zagreb, 5. – 9. studenog 2010), a održao je i dva javna čitanja  (u Zagrebu i Varaždinu).