• Kategorija objave:Autor

Marina Gessner rođena je 1981. Trenutačno živi i radi u Zagrebu, kao prevoditeljica i sudski tumač za engleski, francuski, portugalski i rumunjski jezik.

Luca-Ioan Frana rođen je 1976. u Reşiţi, kao pripadnik hrvatske nacionalne manjine u Rumunjskoj. Školovao se u Karaševu i Temišvaru, a studij povijesti pohađao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje danas živi i radi kao prevoditelj.

Ivana Olujić rođena je 1976. u Sinju. Nakon gimnazije u Splitu, završila je studij povijesti i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje danas kao znanstvena novakinja predaje rumunjsku
književnost.