Trenutno pregledavate Pregledajte sadržaj i pretplatite se na novu Temu!
  • Kategorija objave:Novosti
Novi dizajn na novom formatu!
Tema broja:
MareMare___
tema1_promo
Cijena____

Pojedinačni broj 50kn
Dvobroj 70kn
Godišnja pretplata____

(6 brojeva/ 4 sveska)
Za pojedince 200kn
Za pravne osobe 240kn
Uplate na račun Centra za knjigu
2500009-1101065277
Hypo Alpe-Adria-Bank,
s naznakom Godišnja pretplata na časopis TEMA

Godišnja pretplata za inozemstvo____

40€/60$ na račun distributera MEANDARMEDIAIBAN:HR 2524840081103030831,
S.W.I.F.T: RZBHHR2X  Reiffeisen banka


Godišnja pretplata za PDF izdanje____

(dostupno od rujna)
Za pojedince 80kn
Za pravne osobe 120kn
Za inozemstvo 20€/30$