• Kategorija objave:Autor

William Joyce radio je na Fantastičnim letećim knjigama g. Morrisa Lessmorea od 1999. godine. Priču je počeo pisati u čast pokojnom Billu Morrisu, blagom čovjeku suptilna humora i pioniru širenja utjecaja knjižnica. Zatim je uragan Katrina razorio autorovu kući i prekinuo rad na knjizi. Nakon posjete djeci koja su u skloništima čitala donirane knjige, Morris Lessmore dobio je novu dimenziju. Budući da zbog nekoliko operacija oka dugo nije mogao slikati, projekt je usporedno rastao na nekoliko kolosijeka – realiziran je kratki animirani film koji je dobio Oscara, osmišljena je inovaivna aplikacija, a sada je konačno pred nama i knjiga. To je svakako najosobnija priča u cijeloj Joyceovoj karijeri.