• Kategorija objave:Autor

Bernarda Katušić rođena je 20. svibnja 1965. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Zagrebu. Diplomirala je 1990. g. na Odsjeku kroatistike (tada jugoslavistike) Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje iste godine upisuje poslijediplomski studij književnosti. Poslijediplomski studij nastavlja u Salzburgu na Institutu za slavistiku, a od ljetnog semestra 1993./94. Na Filozofskom fakutetu Sveučilišta u Salzburgu radi kao lektor hrvatskog jezika i predavač hrvatske književnosti. Od 1987. Objavljuje književne recenzije i kritike u Studentskom listu, Quorumu, Oku, Republici…