Trenutno pregledavate Baricco Alessandro
  • Kategorija objave:Autor

Alessandro Baricco rodio se u Torinu 1958 godine, pripovjedač je i muzikolog, te jedan od najpoznatijih i najprevođenijih talijanskih autora. Objavio je sljedeće romane: Castelli di rabbia (Kule od bijesa, 1991) Oceano mare (Ocean more, 1993), Seta (Svila), 1996), City (1999) i Senza sangue (Bez krvi,2002); dva kazališna teksta Novecento. Un monologo (1994)i Davila Roa (1996) te muzikološke oglede: Il genio in fuga. Sul teatro musicale di Rossini i L`anima di Hegel e le mucche del Wisconsin (1992). Kao ugledni kolumnist tiskao je Barnum. Cronache dal Grande Show (2002) i Barnum 2. Altre cronache del Grande Show (2003).