Trenutno pregledavate Barthes Roland
  • Kategorija objave:Autor

Roland Barthes, francuski kritičar i esejist, rođen je 1915. u Cherbourgu. Studirao je na Sorbonnei, predavao sociologiju znakova, simbola i predodžbi na pariškoj Ecole pratique des hautes études, a od 1976. semiologiju književnosti na znamenitom Collège de France. Surađivao je s nizom utjecajnih časopisa (Tel Quel, Esprit, itd.). Jedan je od najistaknutijih predstavnika nove francuske kritike strukturalističkog usmjerenja; razvio je semiološku teoriju. Preminuo je 1980. godine u Parizu. Među njegova najznačajnija djela, od kojih su neka prvi put objavljena posthumno, ubrajaju se: Nulti stupanj pisma (Degré zéro de l’écriture, 1953), Mitologije (Les Mythologies, 1957), O Racineu (Sur Racine, 1963), Kritika i istina (Critique et vérité, 1964), Kritički eseji (Essais critiques, 1964), Sustav mode (Système de la mode, 1967), Carstvo znakova (L’Empire des signes, 1970), S/Z (1970), Užitak u tekstu (Le Plaisir du texte, 1973), Fragmenti ljubavnoga govora (Fragment d’un discours amoureux, 1977), Svijetla komora (La Chambre claire, 1980), Brujanje jezika (Le Bruissement de la langue, 1984), Semiološka pustolovina (Aventure sémiologique, 1985), Sabrana djela I-III (Œuvres complètes, 1993-1995).