Trenutno pregledavate Apollinaire Guillaume
  • Kategorija objave:Autor

Francuski pjesnik Guillaume Apollinaire (1880-1918) iznimno je važna osoba za razvoj francuskoga i europskoga pjesništva početkom XX. stoljeća. Sintetizirao je sva nastojanja za novim poetskim izrazom koji donosi novo stoljeće, a uključuju humanizam, somptuarizam, sintetizam i integralizam Saint-Pola Rouxa, Francisa Jammesa, Andréa Gidea, Paula Forta, Paula Valéryja, Paula Claudela i Charles Péguya. Apollinaire isprva crpi svoju inspiraciju iz simbolizma, sa smislom za legende i misterij što ga je bio preuzeo od njemačkih romantičara. Potom postaje utjelovljenjem oporbe između naslijeđa i ‘novoga duha’, tako da njegova simbolistička poetika dolazi do izražaja u istraživačkoj uporabi forme, opredjelivši se za sliku umjesto za glazbu stiha (takozvani vizualni lirizam u kalogramima). Unatoč tomu, na planu sadržaja Apollinaire preispituje pojam ‘iznenađenja’ ostvarujući ga nizanjem raznorodnih asocijacija bez prijelaza i različitim vrstama eliptičnosti. Važnija Apollinaireova djela su: Pjesma nevoljenog (‘La Chanson du Mal-aimé’), Most Mirabeau (‘Le Pont Mirabeau’), Zona (‘Zone’), Kaligrami (‘Calligrammes’). Kao i većina pjesnika toga doba Apollinaire je znao pisati i prozna djela erotskoga sadržaja, koja obično nisu zabilježena u povijesnim pregledima i čitankama. Upravo su Podvizi mladoga Don Juana primjer takvoga romana koji su neki njegovi suvremenici pokušali plagirati, ali ovo izdanje iz 1916. godine predstavlja jedino sa sigurnošću njemu pripisano djelo. Ovaj prijevod Podviga ujedno je i prvi prijevod na hrvatski jezika toga izdanja Apollinaireova romana.