• Kategorija objave:Autor

Krešimir Bagić (Gradište, 1962), pjesnik, stilističar i kritičar. Zbirke pjesama: Svako je slovo kurva (s B. Gregorićem), Između dva snažna dima, Krošnja, Bršljan, Jezik za svaku udaljenost, Le palmier se balance, U polutami predgrađa, Trebalo bi srušiti zidove. Stručne i kritičarske knjige: Četiri dimenzije sumnje (koautor), Umijeće osporavanja, Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Brisani prostor, Rječnik stilskih figura. Uredio: Rječnik Trećeg programa, Leksikon hrvatskih književnih kritičara, zbornike Važno je imati stila, Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozori Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! Sastavio izbore proze Poštari lakog sna i Goli grad. Predavao hrvatski jezik i književnost na Sorboni, bio voditelj Zagrebačke slavističke škole, predaje stilistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.