Trenutno pregledavate Perec Georges
  • Kategorija objave:Autor

Georges Perec (Pariz, 1936 — Pariz, 1982) jedan je od najplodnijih pisaca Queneauove skupine Ou.Li.Po. Književnu karijeru započeo je 1965. eksperimentalnim romanom Stvari (Les Choses) za koji je dobio nagradu Renaudot. Godine 1978. postiže velik uspjeh Naputkom za uporabu života (La Vie mode d’emploi) za koji je dobio književnu nagradu Prix Médicis. Pisanje shvaća kao matematičku igru u kojoj od najjednostavnijih elemenata gradi kompleksnu strukturu, vodeći računa o pojedinostima pripovijedanja i opisa.