Trenutno pregledavate Peričić Helena
  • Kategorija objave:Autor

Helena Peričić rođena je 1961. u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1985. komparativnu književnost i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1989. i magistrirala. Doktorirala je 1997. na Filozofskom fakultetu u Zadru. Tijekom studija surađivala je na Radio Zagrebu i zagrebačkom Omladinskom radiju (“Stojedinici”), a nakon završenog studija radila je u Zagrebu među ostalim i kao profesor engleskoga jezika. Od 1991. zaposlena je kao znanstveni asistent a od 1999. kao docent na Odsjeku za kroatistiku nekad Filozofskog fakulteta a sada Sveučilišta u Zadru. Predaje svjetsku književnost, teoriju književnosti i komparativnu književnost staroga vijeka. Kao lektor hrvatskoga jezika radila je 2002. na Zavodu za slavistiku i istočnoeuropske studije Karlova sveučilišta u Pragu, gdje je kao gostujući nastavnik predavala komparativnu književnost 2004. godine. Od jeseni 2002. predaje i na Odjelu za humanističke studije Sveučilišta u Splitu. Predstojnica je Odsjeka za hrvatski jezik i književnost te zamjenica voditelja i predavač na poslijediplomskom studiju iz književnosti zadarskoga Sveučilišta. Objavljuje znanstvene, stručne kao i literarne radove: poeziju, prozu, drame i dnevničke zapise. Surađivala je u zadarskim listovima Fokus i Narodni list (u kojem je tijekom Domovinskog rata bila kolumnist), u Vijencu, Zarezu, na III. programu Hrvatskoga radija te u raznim stručnim i znanstvenim časopisima. Početkom devedesetih bila je jedan od pokretača i urednika zadarskoga časopisa za književnost i umjetnost Glasje. Tijekom rata u Zadru uređivala je, vodila i pisala priloge u noćnoj radio-emisiji (Donat FM) o književnosti i kulturi pod naslovom Usprkos. Od njegova osnutka, 1994, mentor je Studentskoga književnog kluba u Zadru, kojemu je uredila nekoliko pjesničkih zbirki. Godine 1995. objavila je knjigu svojih lirskih zapisa Pogledi (nešto kao…nametljivi zapisi). Iste godine u Zadru je prikazivan njezin scenski kolaž pod naslovom Kolega, rat predugo traje… Članica je Hrvatskog društva za anglističke studije (HDAS), Hrvatskog centra međunarodnog P.E.N-a, Hrvatskoga centra ITI-UNESCO, Hrvatskog centra UNIMA (Union Internationale de la Marionette) te Društva hrvatskih književnika.