Trenutno pregledavate Radić Damir
  • Kategorija objave:Autor

Damir Radić rođen je u Zagrebu 1966.godine. Diplomirao je povijest i komparativnu književnost na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Pjesme objavljuje od 1989., a tekstove filmske tematike od 1990. u brojnim revijama i časopisima, od kojih je neke i suuređivao (Kontura, Kinoteka i dr.). suradnik je u Leksikografskom zavodu “Miroslav Krleža” na ediciji Hrvatski biografski leksikon i u Školskoj knjizi na projektu Leksikon stranih pisaca i djela. Neke pjesme iz njegove prve zbirke Lov na risove, 1999. objavljene su u Godinama i Godinama novim.