Stipe Grgas (Zablać, 1951), diplomirao je anglistiku i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja upisao je poslijediplomski studij književnosti koji je završio radom Vacillations in the Art and Vision of William Butler Yeats. Dvije je godine radio kao srednjoškolski profesor engleskog jezika u Drnišu. Potom je postao asistent na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zadru. Doktorirao je s tezom Iščitavanje djela W. B. Yeatsa u kontekstu Nietzscheove filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na zadarskoj ustanovi obnašao je dužnosti pročelnika Odsjeka i prodekana za znanost. Kao redovni profesor u trajnom zvanju 2005. godine preuzima katedru za amerikanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Objavio je stotinjak znanstvenih radova iz područja anglofonih književnosti te niz prijevoda. Posebna su područja njegova znanstvenog interesa kultura i književnost dvadesetog stoljeća u Sjedinjenim Državama i Irskoj te pitanje ljudske prostornosti. Na doktorskim studijima predavao je kolegije o prostoru/geografiji i književnosti te o ekonomiji i književnosti. Sudionik mnogih tuzemnih i inozemnih konferencija, gostovao je na nekoliko europskih sveučilišta (Genova, Leipzig, Aarhus, Odense), a u dva je navrata bio Fulbrightov stipendist: u akademskoj godini 1994/1995 (Sveučilište Yale, New Haven) i u ljetnom semestru 2011. godine (Sveučilište Cornell, Ithaca). Dvaput je bio predsjednik Hrvatskog društva anglističkih studija. Sada je predsjednik Hrvatskog udruženja američkih studija te krovne Asocijacije američkih studija za jugoistočnu Europu (Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Makedonija). Član je Hrvatskog društva pisaca. Do sada je objavio četiri knjige: Nietzsche i Yeats (1989), Ispisivanje prostora: čitanje suvremenog američkog romana (2000), Kažnjavanje forme (2006) i Američki studiji danas: Identitet, kapital, spacijalnost (2015). Sa Svendom Erikom Larsenom uredio je knjigu The Construction of Nature (1994). Urednik je antologije irske kratke priče Otok gipsanih svetaca (2004).

  • Geografije srca
   Dodaj u košaricu
   • Geografije srca

   • 16,00 
   • Geografiji je po njezinim interesima za morfološko i prostorno „mjesto na drugom mjestu“, onom koje bi udaljenim krajolicima, zemljopisnim kartama, koordinatama i paralelama, dalo drugi smisao i značenje, što upravo u svojoj poeziji i čini, i radi, i misli, i domišlja, i piše Stipe Grgas. Knjiga pjesama Geografije srca uzbuđuje i uznemirava, ali i umiruje melankoličnim množinama i jedninom, upisivanjem…
  • Zablaće
   Dodaj u košaricu
   • ,
   • Zablaće

   • 17,25 
   • Knjiga pjesama Stipe Grgasa Zablaće vezuje i razdvaja ono što njegovo rodno mjesto čini prostorno i pjesnički važnim, ono što ga odvodi na zaboravljene, napuštene ili prešućene postaje jedne naizgled periferne povijesti. Neispisane i neslužbene, ne uvijek dokumentirane povijesti, koja se domišlja i preslaguje, koja u neočekivanim oblicima, zaprekama i zabunama nastanjuje "zemnost stihova i potiče iskrenje". Gotovo da se…
  • Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost
   Dodaj u košaricu
   • Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost

   • 21,10 
   • Baveći se interpretativnim mogućnostima discipline američkih studija tijekom posljednjeg desetljeća, propitujući disciplinarnu matricu i kako se u njoj reflektira izazov određenog razdoblja, knjiga Stipe Grgasa Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost, rekli bismo, ispunjava svoj temeljni cilj. Međutim, promišljanjem paradoksa da američko društvo, koje je primjer kapitalističkog ustroja, u svojim samopredočenjima briše kapital, studija na sustavan, upućen i izazovan način…