Zablaće

Grgas Stipe

17,25 

Knjiga pjesama Stipe Grgasa Zablaće vezuje i razdvaja ono što njegovo rodno mjesto čini prostorno i pjesnički važnim, ono što ga odvodi na zaboravljene, napuštene ili prešućene postaje jedne naizgled periferne povijesti. Neispisane i neslužbene, ne uvijek dokumentirane povijesti, koja se domišlja i preslaguje, koja u neočekivanim oblicima, zaprekama i zabunama nastanjuje “zemnost stihova i potiče iskrenje”. Gotovo da se kronološki prate tragovi dolazaka patrijarha i utemeljitelja, istražuju urezi i zapisi o početku Zablaća, o njegovm trajanju i stradanju, o “Jadranu kakav je nekad bio”. Ali pouzdana početka nema, neuhvatljiv je, višeznačan i upravo zbog toga podložan različitim pogledima i tumačenjima, intimnim i javnim iskazima, pouzdanim i nesigurnim riječima, rečenicama. Grgas u Zablaću daje glas Zablaću, njegovim domorocima, anonimnim ratnicima, krivima i nedužnima, svojima, svojti, znanima, izgubljenima. Posao i rat, glad i stradanje, mukotrpnost, “život čovjeka i mora” nosivi su motivi i teme Zablaća, obgrljenog i zarobljenog u neizvjesnoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Njegovi gospodari, osvajači uvijek iznova urezuju znake i simbole moći, posjedovanja i vlasništva na granicama kopna i mora, na tijelima šutljivih ribara, salbunara. Suhozidi i ljudski rad, domaći, iseljeni i povratnici, nedužni i krivi, potrošnost i prolaznost, opipljive su ideje knjige pjesama koja živi od mnogih znanja i uvida. Riječ je o naporu da naizgovoreno i prešućeno dobije svoj glas i svoje (novo) moguće značenje: što jest posao pjesnika Zablaća, što jest područje poezije! Vjerujući u jedinstvenost pjesničkog posla, Grgas otvara pozornicu za ne-mjesto, za vrijeme: “kada se u ovoj vali/ slegla velika povijest/ nisu stršali ni junaci/ ni izdajice”. Govorenje, pjevanje i pisanje na metaforičan se način zbiva u Zablaću, ali to nije jedini mogući čitateljski izbor i trag, jer tek se osluškuje i pronalazi ono što je ostalo po strani, u prostoru odgođenoga i neuhvatljivoga, “izvan uznositih planova”.

Miroslav Mićanović

SKU: 978-953-334-220-7 Kategorije: ,
Author Picture

Grgas Stipe

1951

Stipe Grgas (Zablać, 1951), diplomirao je anglistiku i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja upisao je poslijediplomski studij književnosti koji je završio radom Vacillations in the Art and Vision of William Butler Yeats. Dvije je godine radio kao srednjoškolski profesor engleskog jezika u Drnišu. Potom je postao asistent na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zadru. Doktorirao je s tezom Iščitavanje djela W. B. Yeatsa u kontekstu Nietzscheove filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na zadarskoj ustanovi obnašao je dužnosti pročelnika Odsjeka i prodekana za znanost. Kao redovni profesor u trajnom zvanju 2005. godine preuzima katedru za amerikanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Objavio je stotinjak znanstvenih radova iz područja anglofonih književnosti te niz prijevoda. Posebna su područja njegova znanstvenog interesa kultura i književnost dvadesetog stoljeća u Sjedinjenim Državama i Irskoj te pitanje ljudske prostornosti. Na doktorskim studijima predavao je kolegije o prostoru/geografiji i književnosti te o ekonomiji i književnosti. Sudionik mnogih tuzemnih i inozemnih konferencija, gostovao je na nekoliko europskih sveučilišta (Genova, Leipzig, Aarhus, Odense), a u dva je navrata bio Fulbrightov stipendist: u akademskoj godini 1994/1995 (Sveučilište Yale, New Haven) i u ljetnom semestru 2011. godine (Sveučilište Cornell, Ithaca). Dvaput je bio predsjednik Hrvatskog društva anglističkih studija. Sada je predsjednik Hrvatskog udruženja američkih studija te krovne Asocijacije američkih studija za jugoistočnu Europu (Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Makedonija). Član je Hrvatskog društva pisaca. Do sada je objavio četiri knjige: Nietzsche i Yeats (1989), Ispisivanje prostora: čitanje suvremenog američkog romana (2000), Kažnjavanje forme (2006) i Američki studiji danas: Identitet, kapital, spacijalnost (2015). Sa Svendom Erikom Larsenom uredio je knjigu The Construction of Nature (1994). Urednik je antologije irske kratke priče Otok gipsanih svetaca (2004).