Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost

Grgas Stipe

21,10 

Baveći se interpretativnim mogućnostima discipline američkih studija tijekom posljednjeg desetljeća, propitujući disciplinarnu matricu i kako se u njoj reflektira izazov određenog razdoblja, knjiga Stipe Grgasa Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost, rekli bismo, ispunjava svoj temeljni cilj.

Međutim, promišljanjem paradoksa da američko društvo, koje je primjer kapitalističkog ustroja, u svojim samopredočenjima briše kapital, studija na sustavan, upućen i izazovan način odjedanput postaje naš tekst mogućeg odgovora na ono što nas okružuje, uznemirava i za što trebamo više nego pouzdana i upućena vodiča kroz svijet krize, izgubljene sadašnjosti i neizvjesne budućnosti.

Američki studiji uvijek su registrirali promjene u svom predmetu, ali razumijevanje sadašnjosti Sjedinjenih Država, upozorava autor, iziskuje nužno uvažavanje tektonskih zbivanja u području ekonomije. Stipe Grgas u instruktivnoj polemici sa stanjem discipline američkih studija nudi novu perspektivu njezina osmišljavanja razotkrivanjem ekonomskog poretka kao strukturirajuće jezgre američkog iskustva.

Kapital i ekonomija vraćaju se u ovoj uzbudljivoj knjizi o krizi i novcu, moći i čitanju na sasvim nov način, jednako zahtjevan i odgovoran za one koji žele ostati u prostoru vlastite struke, ali ništa manje i za one koji su zahvaćeni procesima koji se ne odnose samo na “daleku” Ameriku, koja je središte sveprožimajuće moći kapitala, nego i na našu divlju stvarnost i korporativnu svakodnevicu.

Miroslav Mićanović

SKU: 9789533340456 Kategorija:
Author Picture

Grgas Stipe

1951

Stipe Grgas (Zablać, 1951), diplomirao je anglistiku i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja upisao je poslijediplomski studij književnosti koji je završio radom Vacillations in the Art and Vision of William Butler Yeats. Dvije je godine radio kao srednjoškolski profesor engleskog jezika u Drnišu. Potom je postao asistent na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zadru. Doktorirao je s tezom Iščitavanje djela W. B. Yeatsa u kontekstu Nietzscheove filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na zadarskoj ustanovi obnašao je dužnosti pročelnika Odsjeka i prodekana za znanost. Kao redovni profesor u trajnom zvanju 2005. godine preuzima katedru za amerikanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Objavio je stotinjak znanstvenih radova iz područja anglofonih književnosti te niz prijevoda. Posebna su područja njegova znanstvenog interesa kultura i književnost dvadesetog stoljeća u Sjedinjenim Državama i Irskoj te pitanje ljudske prostornosti. Na doktorskim studijima predavao je kolegije o prostoru/geografiji i književnosti te o ekonomiji i književnosti. Sudionik mnogih tuzemnih i inozemnih konferencija, gostovao je na nekoliko europskih sveučilišta (Genova, Leipzig, Aarhus, Odense), a u dva je navrata bio Fulbrightov stipendist: u akademskoj godini 1994/1995 (Sveučilište Yale, New Haven) i u ljetnom semestru 2011. godine (Sveučilište Cornell, Ithaca). Dvaput je bio predsjednik Hrvatskog društva anglističkih studija. Sada je predsjednik Hrvatskog udruženja američkih studija te krovne Asocijacije američkih studija za jugoistočnu Europu (Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Makedonija). Član je Hrvatskog društva pisaca. Do sada je objavio četiri knjige: Nietzsche i Yeats (1989), Ispisivanje prostora: čitanje suvremenog američkog romana (2000), Kažnjavanje forme (2006) i Američki studiji danas: Identitet, kapital, spacijalnost (2015). Sa Svendom Erikom Larsenom uredio je knjigu The Construction of Nature (1994). Urednik je antologije irske kratke priče Otok gipsanih svetaca (2004).