Sanja Jukić (1967.) izvanredna je profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku, gdje predaje na kolegijima Stilistika, Stilovi medijske kulture, Hrvatska književnost 20. stoljeća, Hibridni stilovi hrvatske postmoderne i Medijski subjekt slavonskoga ženskog pjesništva. Doktorirala je pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Rema s temom Stilistika medijskoga subjekta u suvremenom hrvatskome pjesništvu.
Kao prirediteljica i urednica sudjelovala je u nakladničkim projektima Slavonica, Croatica i Brodski pisci, a 2009. priredila je Drenovačku antologiju hrvatskoga pjesništva (ur. Goran Rem). Dobitnica je Povelje uspješnosti Julije Benešić Đakovačkih susreta književnih kritičara za 2003. godinu te 2015.

  • Osječka mediostilistika
   Dodaj u košaricu
   • ,
   • Osječka mediostilistika

   • 19,78 
   • Sva tri predloška, već unutar sebe svaki od njih stimuliran intermedijalnošću, otvorena su studijskim polilogom strateške usporedbe s tekstovima drugih autora, u mediostilističkom smislu specifično u susretu sa sličnim i različitim istraživanjima tekstova drugih umjetnosti kako bi se, komparativnim postupkom, izoštrile poetološke i estetske strategije fokusnih predložaka, ali i najavilonove mediostilističke studije.