HIKOS MASH-UP adresa je i autorsko ime naraštaja studentica jednopredmetnoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti 2009./2010., a to su Ivana Buljubašić, Nikolina Rebrina, Sanja Heraković, Antonia Rašić, Izabela Bagarić, Ranka Kojčinović, Kristina Krušelj, Maja Markač, Maja Crnković, Mateja Horvat, Mia Jurić, Ivana Mirošničenko, Sonja Smojver, Jasmina Vrebić, Santina Kresinger, Marija Radman, Tomislava Kesegić, Ana Brekalo, Natalija Mujan, Doroteja Eškutić, Leonija Laktić, Maja Marijanović, Darija Briševac, Marijana Marković, Marina Marković, Martina Mihin, Marija Perić, Marina Šprem, Ivana Vidinović, Sandra Kovačević, Maja Kelava, Marina Mišković, Dajana Dalić te dvopredmetnoga studija: Vlatka Stojanović, Žaklina Viljevac, Venesa Šimić, Vesna Đurčević i Sofija Crnojević.

  • Osječka mediostilistika
   Dodaj u košaricu
   • ,
   • Osječka mediostilistika

   • 19,78 
   • Sva tri predloška, već unutar sebe svaki od njih stimuliran intermedijalnošću, otvorena su studijskim polilogom strateške usporedbe s tekstovima drugih autora, u mediostilističkom smislu specifično u susretu sa sličnim i različitim istraživanjima tekstova drugih umjetnosti kako bi se, komparativnim postupkom, izoštrile poetološke i estetske strategije fokusnih predložaka, ali i najavilonove mediostilističke studije.