Osječka mediostilistika

Goran Rem,

HIKOS MASH-UP,

Sanja Jukić

19,78 

Sva tri predloška, već unutar sebe svaki od njih stimuliran intermedijalnošću, otvorena su studijskim polilogom strateške usporedbe s tekstovima drugih autora, u mediostilističkom smislu specifično u susretu sa sličnim i različitim istraživanjima tekstova drugih umjetnosti kako bi se, komparativnim postupkom, izoštrile poetološke i estetske strategije fokusnih predložaka, ali i najavilonove mediostilističke studije.

SKU: 9789533342740 Kategorije: ,

Goran Rem

Goran Rem (1958.) rođen je u Slavonskom Brodu, vinkovački gimnazijalac, osječki student jugoslavistike, redoviti profesor u trajnom zvanju, šef Katedre za hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. Književno je kvorumaš, pjesnik, esejist i kritičar, humanistički znanstveno je povjesničar književnosti i mediostilističar, prireditelj i urednik nekoliko desetaka svezaka povijesnih i suvremenih hrvatskih književnika. Radi u povjerenstvima na kritičarskim i književnim skupovima, recenzent je Zaklade za znanost RH. Osnivač je projekta Noisekunst, voditelj međunarodnoga znanstvenog skupa Dani Ivana Slamniga, modernitet – postmodernitet, dani Bore Pavlovića. Urednik u Quorumu, Književnoj reviji, Slavonici, Croatici, Brodskim piscima i knjižnici Pannonius. Priredio je kritička izdanja Milorada Stojevića, Josipa Stošića, Bore Pavlovića i Branimira Donata.

HIKOS MASH-UP

HIKOS MASH-UP adresa je i autorsko ime naraštaja studentica jednopredmetnoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti 2009./2010., a to su Ivana Buljubašić, Nikolina Rebrina, Sanja Heraković, Antonia Rašić, Izabela Bagarić, Ranka Kojčinović, Kristina Krušelj, Maja Markač, Maja Crnković, Mateja Horvat, Mia Jurić, Ivana Mirošničenko, Sonja Smojver, Jasmina Vrebić, Santina Kresinger, Marija Radman, Tomislava Kesegić, Ana Brekalo, Natalija Mujan, Doroteja Eškutić, Leonija Laktić, Maja Marijanović, Darija Briševac, Marijana Marković, Marina Marković, Martina Mihin, Marija Perić, Marina Šprem, Ivana Vidinović, Sandra Kovačević, Maja Kelava, Marina Mišković, Dajana Dalić te dvopredmetnoga studija: Vlatka Stojanović, Žaklina Viljevac, Venesa Šimić, Vesna Đurčević i Sofija Crnojević.

Sanja Jukić

Sanja Jukić (1967.) izvanredna je profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku, gdje predaje na kolegijima Stilistika, Stilovi medijske kulture, Hrvatska književnost 20. stoljeća, Hibridni stilovi hrvatske postmoderne i Medijski subjekt slavonskoga ženskog pjesništva. Doktorirala je pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Rema s temom Stilistika medijskoga subjekta u suvremenom hrvatskome pjesništvu.
Kao prirediteljica i urednica sudjelovala je u nakladničkim projektima Slavonica, Croatica i Brodski pisci, a 2009. priredila je Drenovačku antologiju hrvatskoga pjesništva (ur. Goran Rem). Dobitnica je Povelje uspješnosti Julije Benešić Đakovačkih susreta književnih kritičara za 2003. godinu te 2015.