Trenutno pregledavate Attali Jacques
Jacques Attali, President of Planet Finance, in the Sorbonne University in Paris,Sunday, October 22nd, 2006. Photographer : Alastair MillerBloomberg News
  • Kategorija objave:Autor

Jacques Attali (1943, Alžir), doktor je ekonomskih znanosti, profesor, pisac te bivši savjetnik francuskog predsjednika Françoisa Mitterranda. Napisao je tridesetak knjiga, uglavnom povijesnih djela, eseja, memoara, romana, kazališnih komada, biografija, priča za djecu. Već niz godina piše kronike za časopis L´Express, predsjednik je konzultantskog društva za nove tehnologije i osnivač PlaNet Financea, međunarodne organizacije kojoj je cilj borba protiv siromaštva. Angažiran je u nizu humanitarnih akcija, a svojedobno je pokrenuo i reformu visokog školstva u Francuskoj. Na hrvatski su dosad prevedena tri njegova djela: Tri svijeta (1984), Kanibalski poredak: život i smrt medicine (1984) i Povijest vremena (1992).Iz bibliografije: Ogledi: Analyse économique de la vie politique (Ekonomska analiza političkog života, PUF, 1973), La Nouvelle Economie française (Nova francuska ekonomija, Flammarion, 1978), L’Ordre cannibale (Kanibalski poredak, Grasset, 1979), Les Trois Mondes (Tri svijeta, Fayard, 1981), Histoires du Temps (Povijest vremena, Fayard, 1982), Au propre et au figuré (Doslovno i preneseno, Fayard, 1988), 1492 (Fayard, 1991), Economie de l’Apocalypse (Ekonomija apokalipse, Fayard, 1994), Dictionnaire du XXIe siècle (Rječnik 21. stoljeća, Fayard, 1998), Les Juifs, le monde et l’argent (Židovi, svijet i novac, Fayard, 2002), L’Homme Nomade (Čovjek kao nomad, Fayard, 2003).Biografije: Blaise Pascal ou le génie français (Blaise Pascal ili francuski duh, Fayard, 2000), Karl Marx ou l’esprit du monde (Karl Marx ili svjetski duh, Fayard, 2005).Memoari: Verbatim I (Fayard, 1993), Europe(s) (Europa/e, Fayard, 1994), Verbatim II (Fayard, 1995), Verbatim III, Fayard, 1995, C’était François Mitterrand (Bio je to François Mitterrand, Fayard, 2005).Romani: La Vie éternelle (Vječni život, Fayard 1989), Il viendra (Doći će, Dayard, 1994), La Femme du menteur (Laščeva žena, Fayard, 1999) Nouv’elles (Novone, Fayard, 2002).Kazalište: Les portes du ciel (Vrata neba, Fayard, 1999).Priče za djecu: Manuel, l’enfant-rêve (Manuel, dječak-san, Stock, 1995).