• Kategorija objave:Autor

Stanko Abadžić rođen je u 1952. u Vukovaru. Diplomirao je germanistiku i radio deset godina kao dopisnik Vjesnika iz Vukovara. Iz tog razdoblja poznate su njegove reportaže o šoping turama naših ljudi u Istanbul, o životu Berbera u Africi, te o turizmu na Malti. Od 1995. do 2002. živio je u Pragu kao slobodni fotograf. Prag ga je formirao kao umjetničkog fotografa. Godine 2002. vraća se u Hrvatsku, gdje u muzeju Mimara organizira svoju veliku retrospektivnu izložbu In Absentia, kojom je označio povratak na hrvatsku fotografsku scenu. Samostalno je izlagao u 15 europskih zemalja te Americi, Argentini i Japanu. Stanko Abadžić živi i radi u Zagrebu, a surađuje s brojnim nakladničkim kućama na oblikovanju naslovnica knjiga.