Trenutno pregledavate Zlatar Andrea
  • Kategorija objave:Autor

Andrea Zlatar rođena je 13. travnja 1961. godine u Zagrebu, gdje je polazila osnovnu i srednju školu (klasična gimnazija). Studirala je komparativnu književnost, filozofiju i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je iz područja književnosti (tema Marulićeva Davidijada) 1988. godine, a 1992. obranila doktorsku disertaciju (tema Modeli srednjovjekovne autobiografije: ispovijest i životopis). Radi na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 1986. godine, sada u svojstvu izvanrednog profesora. Usporedno sa znanstvenonastavnom djelatnošću od početka osamdesetih bavi se uredničkim i novinskim poslovima (Omladinski radio, Studentski list, Gordogan, Vijenac, Zarez). Do sada objavila sljedeće knjige: Istinito, lažno, izmišljeno. Ogledi o fikcionalnosti (1989); Marulićeva “Davidijada” (1991); Veliko spremanje. Dnevnik učene domaćice (1995); Autobiografija u Hrvatskoj (1998); Ispovijest i životopis (2000).