Trenutno pregledavate Valentić Renata
  • Kategorija objave:Autor

Renata Valentić rođena je 1965. godine u Zagrebu gdje i danas živi. Godine 1990. diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poeziju je objavljivala u časopisima: Quorum, Forum, Književna revija, Homo Volans i Svjetlo, a priče za djecu u časopisima: Zvrk i Tintilinić. Također, objavljivala je sociološke i novinarske tekstove u novinama i na radiju u Hrvatskoj, Češkoj, Poljskoj i Njemačkoj. Nagrađena je Goranovom nagradom za mlade pjesnike 1996. godine. Iste godine tiskana je zbirka poezije Svoje druge oči.