Trenutno pregledavate Stvarnice, nemirna površina
  • Kategorija objave:Novosti

zagar_stvarniceAnka Žagar goranska je pjesnikinja kojoj su stihovi carstvo zaigrana jezika. U svojih sedam zbirki pjesama –

od prve, Išla i… sve zaboravila (1983) do Malih proza kojima se kiša uspinje natrag u nebo (2003) – Žagar je ponudila stihove sugestivne zvučnosti i snažne asocijativnosti.

Nova knjiga Anke Žagar jedan je iznova otkriveni pjesnički svijet, koji je neprestano tu oko nas, ali ga bez Ankina posredovanja nikad ne bismo uspjeli otkriti.
 
Anka Žagar je rođena 1954. u Zamostu u Gorskom kotaru. Polazila školu u Plešcima, Čabru i Zagrebu, gdje je diplomirala na Filozofskom fakultetu. Objavljene knjige pjesama: Išla i sve zaboravila (1983.), Onaon (1984.), Zemunice u snu (1987.), Bešumno bijelo (1990.) Nebnice (1990.), Guar, rosna životinja (1992.), Stišavanje izvora (1996.) Die Besanftihung der Quelle (2008.), Male proze kojima se kiša uspinje natrag u nebo (2000.)