• Kategorija objave:Novosti

Prvi opsežan izbor iz Gulinova opusa, koji dolazi nakon deset pojedinačnih svezaka, moguće je na neki način smatrati njegovim kopnom – prvim potpunim i odsad teško zaobilazivim usidrenjem, poligonom i dokazom konačnog prepoznavanja i ovjerovljenja. Priređivač i autor opsežnog i iscrpnog predgovora, pjesnik i kritičar Krešimir Bagić ponudio je u "Smokvama od soli" zanimljivo koncipiranu, lucidnu i funkcionalnu čitanku Gulinova pjevanja.

Tekst je prvotno objavljen na MV Info

Više na www.mvinfo.hr