Neposlušne

Peternai Andrić Kristina,

Žužul Ivana

24,00 

Naslov knjige Neposlušne ne opisuje samo književne junakinje koje se na različite
načine, bilo pregovaranjem, subverzijom ili otvorenom pobunom, bore protiv čvrstih
okvira rodnih regulacija, nego i autorice, i sve znanstvenice koje političkim i etičkim
čitanjima književnih tekstova donose interpretativne pomake u čvrstim paradigmama
uvriježenog akademskog znanja. Uvidom u metode i alate rodnih teorija, studija
invaliditeta, postklasične naratologije te feminizma, Peternai Andrić i Žužul uvjerljivo
pokazuju da su načini prikazivanja rodnog identiteta nužno proturječne prakse koje
se u interpretiranim književnim tekstovima, u razdoblju od 30-ih godina 19. stoljeća
do suvremenosti, manifestiraju kao nikad dovršiva igra. Riječ je o knjizi koja svoje
složene interpretacije predstavlja pitko i zarazno i sama postižući etičke i političke
učinke koje u promatranim književnim tekstovima analizira. Neposlušne su stoga
važan doprinos proučavanju novije hrvatske književnosti u svjetlu suvremenih
književnih i kulturnih teorija, napose teorija roda.
Lana Molvarec

U studiji Kristine Peternai Andrić i Ivane Žužul pitanja identiteta i reprezentacije, koja
se u proučavanju književnosti zadnjih desetljeća sveudilj postavljaju a da pritom
odgovori na njih svejednako ustrajno izmiču, shvaćena su kao hermeneutička
perspektiva koja potiče čitanje a ne kao preskriptivni heuristički kalup koji kontrolira
značenja. Kako im je polazište moderno shvaćanje književnog pisanja kao
prikazivanja neprikazivog, što podrazumijeva načelno odbijanje bilo kakve
jednoobraznosti prikaza i svakog oblika interpretativnog esencijalizma, na nizu u
svakom pogledu raznorodnih primjera pokazuju kako ne samo sve identitete, pa
posljedično i svaku reprezentaciju, nego osobito iskustvo čitateljskog tumačenja,
presudno određuje ambivalentnost denotacije i kontingencija konotacija, višestrukost
aspekata i fragmentiranost smisla, te naročito neraspletiva ispremreženost
(auto)referencijalnih odnosa. Zahvaljujući jasnoj svijesti o procesualnoj (a ne
proceduralnoj) prirodi teksta, koji nastaje trajnom povratnom spregom pisanja i
čitanja (a ne jednoznačnim kauzalnim slijedom), neposlušnima se pokazuju kako
pomnom analizom izdvojeni pripovijedanjem uobličeni likovi, sa sve pripadnim
diskurzivnim rodnim mjestima, tako i same autorice.
Tomislav Brlek

Godina izdanja: 2023
Uvez: meki
Broj stranica: 243
Cijena: 24 €
ISBN: 978-953-334-323-5