Figure i stilovi

Bagić Krešimir

25,00 

Temeljni je pristup Krešimira Bagića rasprava, koja podrazumijeva sustavno i
višestrano razmatranje teme, ovdje figura te autorskih i javnih diskurza (lirskoga,
polemičkoga, publicističkoga i dr.). Uz jasne denotacije cilja i zaključka, uz prikaze
povijesnoga i kulturološkoga zaleđa predmeta koji se istražuje, uz kontekstualizaciju
promatrane figure ili stila te uz argumentaciju koja počiva na opisu, analizi, logičkoj
dosljednosti, citatima iz izvora i autoritativne literature, knjiga istodobno sadrži i
privlačnu priču koja akademsku prozu čini vibrantnom i uzbudljivom. Ta se priča
zasniva na neupadljivom traganju za rješenjem ili heurekom, a ubrzava i intenzivira
aporijama i paradoksima kao čvorištima koje autor u svom istraživanju detektira
lucidno i na njih reagira promptno. (Đurđica Garvanović-Porobija)

Figure i stilovi su kompaktna i domišljena cjelina u kojoj se iz perspektive stilističke
kritike u najširem smislu analiziraju različiti retorički, književni i kulturni fenomeni.
Knjiga nije samo važan prinos stilističkim, nego i književnokritičkim i
kulturnokritičkim raspravama. Njome se s jedne strane proširuje razumijevanje
konkretnih koncepata i fenomena stilistike i retorike te se dobiva uvid u svrhovitost i
važnost razumijevanja njihove kulturne upotrebe, a s druge se strane složeni
književni fenomeni interpretiraju na originalan način čime se produbljuje njihovo
shvaćanje i važnost. Zbog odabira istraživačkih tema, sustavnosti i jasnoće analize te
interpretativne preciznosti i metodološke konzistentnosti, ona je znanstveni i kulturni
događaj. (Tvrtko Vuković)

SKU: 978-953-334-320-4 Kategorija: