Trenutno pregledavate Prevođenje i transnacionalno književno polje: povijest, sociologija, ekonomija

Meandar Media, u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Veleposlanstvom
Francuske i Francuskim institutom u Hrvatskoj poziva vas na susret sa svjetski
priznatim stručnjakinjama za prevođenje, Gisèle Sapiro (EHESS, CNRS, Pariz) i
Zrinkom Stahuljak (UCLA, Los Angeles), koji će se održati u Medijateci
(Preradovićeva 5) u utorak 19. rujna u 17:30.

https://institutfrancais.hr/prevodenje-i-transnacionalno-knjizevno-polje-povijest-sociologija-ekonomija/

Tom ćemo se prigodom ponovo osvrnuti na pitanje prevođenja kao kompleksnog
interkulturalnog posredovanja, naročito iz perspektive njihove temeljne povezanosti s
poviješću, sociologijom i ekonomijom. U razgovoru o istraživačkom radu naših dviju
uvaženih gošća poseban će se naglasak staviti na njihove tekstove koji su upravo
izašli u hrvatskom prijevodu, konkretno tri članka Gisèle Sapiro objavljena u
književnom časopisu Tema te knjigu Fikseri u srednjem vijeku. Umreženost povijesti i
književnosti
Zrinke Stahuljak (Meandar Media), u prijevodu Lee Kovács, koja će
osigurati i konsekutivno prevođenje. Razgovor će moderirati Vanda Mikšić,
prevoditeljica i profesorica na Sveučilištu u Zadru.

Gisèle Sapiro francuska je sociologinja, profesorica na pariškoj Visokoj školi za
društvene znanosti (EHESS), direktorica istraživanja na CNRS-u i članica Academia
Europeae. Područja njezina interesa su sociologija kulture, književnosti,
intelektualaca, prevođenja, izdavaštva, prava te epistemologija i povijest društvenih i
humanističkih znanosti. Voditeljica je europskoga projekta Interco-SSH. Autorica je
niza znanstvenih radova i knjiga u kojima se nadovezuje na teoriju književnoga polja
Pierrea Bourdieua, a među kojima su: La Guerre des écrivains, 1940-1953 (Rat
pisaca, 1940. – 1953., Fayard, 1999), La Responsabilité de l’écrivain. Littérature,
droit et morale en France, XIXe – XXIe siècle (Odgovornost pisca. Književnost, pravo
i moral u Francuskoj od 19. do 21. stoljeća, Seuil, 2011), La Sociologie de la
littérature (Sociologija književnosti, La Découverte, 2014), Los Intelectuales:
profesionalizacion, politizacion, internationalizacion (Intelektualci: profesionalizacija,
politizacija, internacionalizacija, Eduvim, 2017), Les Ecrivains et la politique en
France (Pisci i politika u Francuskoj, Seuil, 2018), Peut-on dissocier l’œuvre de
l’auteur? (Može li se djelo odvojiti od autora?, Seuil, 2020), Des mots qui tuent. La
responsabilité de l’intellectuel en temps de crise, 1944-1953 (Riječi koje ubijaju.
Odgovornost intelektualca u doba krize, 1944. – 1953., Points Seuil, 2020). Također
je (su)uredila desetak zbornika i kolektivnih knjiga. Piše na francuskom i engleskom,
a radovi i knjige su joj prevođeni i na brojne druge jezike.
U časopisu Tema (1-3, 12023) objavljena su tri teksta Gisèle Sapiro:
“Transnacionalno književno polje između (inter-)nacionalizma i kozmopolitizma”,

“Kako književna djela (ne) prelaze granice? Sociološki pristup svjetskoj književnosti” i
“Književni festivali. Novi autoritet u transnacionalnom književnom polju”.

Zrinka Stahuljak rođena je i odrasla u Zagrebu, gdje je studirala engleski i francuski
jezik s književnošću. Tijekom Domovinskog rata radila je kao tumač i prevoditeljica, a
1993. je otišla na daljnje usavršavanje u SAD. Danas je redovna profesorica
komparatistike i francuske književnosti na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu
(UCLA). Pri istom je sveučilištu ravnateljica Centra za rane globalne studije (CEGS)
te suvoditeljica programa Eksperimentalne kritičke teorije. Autorica je pet monografija
i suautorica dviju knjiga: Les Fixeurs au Moyen Âge: Histoire et littérature connectées
(2021), Médiéval contemporain: Pour une littérature connectée (2020), The
Adventures of Gillion de Trazegnies: Chivalry and Romance in the Medieval East
(2015, u suautorstvu), Pornographic Archeology: Medicine, Medievalism, and the
Invention of the French Nation (2013, francuski prijevod 2018), Thinking through
Chrétien de Troyes (2011, u suautorstvu) te Bloodless Genealogies of the French
Middle Ages. Translatio, Kinship and Metaphor (2005). Također je suurednica dvaju
naslova, a potpisuje i više od trideset znanstvenih članaka, eseja i prijevoda. U
pariškoj izdavačkoj kući Éditions Macula urednica je niza Anamnèses:
Médiéval/Contemporain. U lipnju 2018. kao gostujuća je profesorica održala ciklus
predavanja na Collège de France. Dobila je nekoliko stipendija za znanstveno
usavršavanje (Guggenheim stipendija 2016, Fulbright 2013, Institute for Advanced
Study, Princeton, 2005–2006), a redovito je pozivana kao gostujući profesor na
ugledna sveučilišta u Europi i u SAD-u. Od 2020. dopisna je članica Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti.
Ovih dana iz tiska je izišla knjiga Zrinke Stahuljak Fikseri u srednjem vijeku.
Umreženost povijesti i književnosti u prijevodu Lee Kovács. O ovoj će temi Zrinka
Stahuljak izlagati i na međunarodnom znanstvenom skupu „Prevođenje i
transnacionalne književne razmjene“ koji će se održati na Sveučilištu u Zadru od 20.
do 22. rujna.