Trenutno pregledavate Pretplatite se na časopis Tema:!
  • Kategorija objave:Novosti

tema-9-10-11-12-2009Poštovani,

pozivamo vas da se pretplatite na časopis Tema: u 2010. Pretplatni ciklus, nakon trogodišnje distribucije časopisa bez naknade, pritisnuti nezavidnom finacijskom situacijom, započinjemo od broja 1-2/2010, a pretplata obuhvaća 6 brojeva u 4 sveska.

Molimo vas da nam uplaćeno pretplatu za Quorum obavezno potvrdite i slanjem podataka na na e-mail našega distributera Meandar medije: prodaja@meandar.hr ili faks: +385 1 481 33 23.

Informacija o uplaćenoj pretplati iznimno nam je važna kako bismo vam Temu: mogli dostaviti na vrijeme, odmah po izlasku iz tiska (prvi broj za ovu godinu očekujemo u travnju).

Godišnja pretplata: (6 brojeva / 4 sveska) za pojedince: 200 kn / za ustanove 240 kn (cijena pojedinačnog primjerka je 50 kn, dvobroja 70tema-9-10-11-12-2009-B kn).

Uplate na račun Centra za knjigu: 2500009-1101065277, s naznakom: Godišnja pretplata za časopis TEMA:

Godišnja pretplata za inozemstvo: 40 EUR/60 USD na račun distributera Meandar medije: IBAN: HR2524840081103030831, SWIFT: RZBHHR2X kod Raiffeisen banke

Za Centar za knjigu:

Branko Čegec v.r.