• Kategorija objave:Autor

Alek Popov rodio se u Sofiji 1966. Magistrirao je na Katedri za bugarsku filologiju na Sveučilištu u Sofiji. Tijekom 1997. školovao se u SAD-u.

Autor je zbirki priča Druga smrt (1992), Prljavi snovi (1994), Ciklus kupusa (1997), Put prema Sirakuzi (1998), Nivo za napredne (2002, 2003), mnoštva radiodrama, kao i scenarija igranih i dokumentarnih filmova. Njegov roman Misija London, zasnovan na njegovim slikovitim iskustvima kao kulturnog atašea u bugarskoj misiji u Londonu, preveden je na petnaestak jezika. (Sofija, 2001, hrvatski prijevod: MeandarMedia, Zagreb, 2010).

Na Motovun Film Festivalu osvojio je i Nepotkupljivu nagradu u okviru hrvatskog projekta Kulturom po korupciji Transparency Internationala 2011. Njegov roman Crna kutija (2007) objavljen je na njemačkom, srpskom, turskom i poljskom jeziku pod naslovom Psi u niskom letu. Treći roman Sestre Palaveeve objavljen je u proljeće 2013.

Dobitnik je prestižnih nagrada: Graviton (1995), Pavel Vežinov (1994), Raško Sugarev (2002), Clouds (2004), Ivan Radoev (2005), Helikon (2002), Elias Canetti (2007) i Četjaštijat čovek (2012). U listopadu 2012. izabran je za dopisnog člana Bugarske akademije znanosti u području umjetnosti. Zastupljen je u nekoliko svjetskih antologija (Francuska, Njemačka, Slovenija i SAD), među kojima je i Best European Fiction 2011. Njegova proza prevedena je na njemački, francuski, engleski, danski, poljski, češki, turski, mađarski, hrvatski, srpski, slovenski, albanski, makedonski i turski.