Trenutno pregledavate Petković Nikola
  • Kategorija objave:Autor

Nikola Petković (Rijeka, 1962) je filozofiju i komparativnu književnost diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Komparativnu književnost doktorirao je na University of Texas, Austin u Sjedinjenim Američkim Državama. Poeziju, prozu, književnu kritiku, esejističke i teorijske tekstove te novinske kolumne objavljivao je i objavljuje u domaćim i stranim listovima i časopisima. Objavio: Vile i vilenjaci, poezija; Melodije Istre i Kvarnera, poezija; Priče iz Davnine, roman. Jedan je od urednika Enciklopedije Krležijane Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Živi u SAD-u gdje predaje teoriju i povijest književnosti te komparativnu povijest mitologije na University of Texas, Austin.