Poštovani, obavještavamo Vas da do daljnjega ne primamo nikakve autorske rukopise.

Sa štovanjem…

Meandarmedia – 18. 4. 2014.

 

Naputak autorima za slanje novih tekstova (rukopisa)

Na naše adrese, klasičnu i internetske, svakodnevno stižu novi autorski tekstovi, koje još uvijek često zovemo rukopisima, u različitim formatima, ili u različitim oblicima ispisa. Stanje na tržištu knjige, naše financijske mogućnosti, kao i gotovo dva desetljeća rada na održavanju u podizanju razine naše produkcije, dopuštaju nam da godišnje produciramo jedan do dva autorska teksta novih pisaca.
Kako bismo Vaš tekst mogli kvalitetno urednički ili recenzentski razmatrati, molimo Vas da ga pošaljete u naše uredništvo isključivo kao klasičnu poštansku pošiljku, ispisanu jednostrano na formatu A4 (veličine sloga 12 točaka, dvostruki prored) sa sljedećim podacima i prilozima:
• podaci o autoru, kratka biografija (najviše 1000 chr)
• kratak sadržaj rukopisa (od 5000 do 7000 chr)
• integralni ispis teksta
• frankirana omotnica s adresom za odgovor

Adresa za slanje pošiljke:
MEANDAR MEDIA d.o.o
Redakcija
Petrinjska 51/3
HR-10000 ZAGREB

Nekompletne pošiljke, poslane bez priloga ili na drugačiji način, nećemo razmatrati. Odgovore o prihvaćanju ili neprihvaćanju vašega teksta možete očekivati 90 do 120 dana od primitka pošiljke. Autorske tekstove (rukopise) ne vraćamo.