• Kategorija objave:Autor

SANJA NIKČEVIĆ je docent na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku gdje predaje “Američku dramu” i “Kazališnu kritiku”. Kolegij “Povijest svjetske drame” predaje na Poslijediplomskom studiju književnosti Filozofskog fakulteta u Zadru kao gostujući predavač. Rođena 1960. u Varaždinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala francuski jezik i komparativnu književnost 1984, magistrirala 1993. i doktorirala 1998. obranivši teze o subverzivnoj i afirmativnoj realističkoj američkoj drami. Godinu 1995. provela u New Yorku kao dobitnik Fulbrightove stipendije američke vlade pod mentorstvom Marvina Carlsona. U proljeće 2001. predavala “Suvremenu europsku dramu i kazalište” na University of California Santa Barbara, gdje je provela i svoju drugu, postdoktorsku Fulbrightovu stipendiju 2002. godine pod mentorstvom W. D. Kinga. Od 1984. objavila je gotovo stotinu znanstvenih, stručnih i kritičkih radova u hrvatskim, američkim (PAJ, SEEP), hongkongškim, japanskim, poljskim, slovenskim i bosanskim časopisima, te brojne novinske kritike i feljtone. Sudjelovala na brojnim seminarima, simpozijima i konferencijama (Osijek, Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Varšava, Salzburg, Boston, Louisville, New York, Caracas, Seoul, Lubbock,…), a radionice kazališne kritike vodila u Hong Kongu i Makedoniji. Uredila je zbirku eseja uglednih svjetskih teatrologa o kazališnoj kritici na engleskom jeziku Theatre Criticism Today (Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2002). Autor je prve Antologije američke drame I i II (AGM, Zagreb, 1993) i prve antologije hrvatske drame objavljene izvan Hrvatske, (Antologija na novata hrvatska drama, Fakultet za dramski umetnosti, Skopje, 2002). Objavila dvije knjige: Subverzivna američka drama ili simpatija za losere (CDM, Rijeka, 1994) i Afirmativna američka drama ili Živjeli Puritanci (Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2003). Radila kao kazališni kritičar i novinar u Večernjem listu (1983-1993) te kao viši savjetnik za kazalište u Ministarstvu kulture RH (1997-1998). Osnivač je i prvi predsjednik Hrvatskog centra ITI-UNESCO (1994-2000) gdje je organizirala brojne međunarodne akcije (seminari, dramska kolonija, prezentacija kazališta drugih zemalja, razmjena kazališnih pisaca i redatelja…) te pokrenula dvojezični bilten “Hrvatska drama”, jedino glasilo o hrvatskom kazalištu na engleskom jeziku. U Hrvatskom centru ITI pokrenula je 1994, a do 2004. i uređivala specijaliziranu teatrološku biblioteku – Biblioteku Mansioni – objavivši za to vrijeme trideset vrijednih naslova. Od 1999. do 2002. bila je glavni urednik časopisa Kazalište u izdanju AGM-a, Zagreb. Član je brojnih svjetskih (kritičara – AICT, teatrologa – FIRT), američkih (kritičara – ACTA, teatrologa – ASTR, profesora – ATHE) i hrvatskih strukovnih udruga i asocijacija (kritičara – HDKKT, pisaca – HDK). Bila je član EXCOM-a (upravnog odbora) međunarodnog ITI-ja u dva mandata, te predsjednik i potpredsjednik Komunikacijskog odbora te udruge. Živi u Zagrebu sa suprugom Rolandom i sinom Oliverom.