• Kategorija objave:Autor

Dr. sc. Darko Lukić, teatrolog, dramski i prozni pisac, izvanredni je profesor na Aka­demiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju u Sarajevu, magistrirao dramaturgiju u Beogradu, a doktorirao je teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.Kao teatrolog bavi se istraživanjima suvremene drame i kazališta.