Paket Jean Baudrillard

Baudrillard Jean

6,50 

Djela Jeana Baudrillarda samo 49 kn!

Jeana Baudrillard: ” Duh terorizma”

Baudrillard istražuje unutarnje probleme “duha terorizma”. Pokušavajući ući “s onu stranu dobra i zla”, on shvaća da se treba izvući iz naše zapadne optike “ne bismo li vidjeli što se događa u organizaciji i u glavama terorista”. S druge strane, američki rat protiv terora za njega je “produžetak odsutnosti politike drugim sredstvima”. Problem je u tome što ta famozna “odsutnost” nije jasno definirana i može značiti potrebu za stvaranjem medijskog “spektakla rata” na mnogim točkama u svijetu. Jedno takvo stvaranje spektakla nedavno je i počelo: tek će se vidjeti s kakvim završetkom i posljedicama.

Jeana Baudrillard: “Power inferno”

Druga Baudrillardova knjiga objavljena u Meandrovom izdanju tematski se i sadržajno nastavlja na Duh terorizma. Naime, započinje Requiemom za Twinse u kojem detaljno analizira njihovo razaranje na stvarnoj i simboličkoj razini, zatim prelazi na nove i stare pretpostavke o terorizmu kao faktoru destabilizacije svjetskog poretka i kao karakterističnom obilježju mondijalizacijskoga doba, odnosno kao činu otpora istome. Stoga nas, u trećem dijelu, ovaj svjetski poznat suvremeni filozof upoznaje s nasiljem mondijalizacije te kao potpunu argumentaciju svojim tezama daje osnovne genealoške smjernice mondijalizacijskog fenomena.

Nema na zalihi

SKU: 9789532062342 Kategorija:
Author Picture

Baudrillard Jean

1929

Jean Baudrillard (1929-2007), francuski sociolog, filozof, kulturalni teoretičar, politički komentator i fotograf. Od 1958. do 1966. predaje u srednjoj školi, nakon čega postaje asistent, a poslije i profesor sociologije na Sveučilištu Paris-Nanterre. Doktorirao 1966. tezom Sustav predmeta. Godine 1986. na Sorboni brani habilitacijsku tezu Drugi sam o sebi. Od 1986. do 1990. godine voditelj je Instituta za socio-ekonomsko istraživanje i informiranje (IRIS) pri sveučilištu Paris-Dauphine. Jedan je od vodećih kritičara postmoderne kulture, komunikacijske ekonomije i medijskog sustava. Nazivan ‘hiperrealistom’ zbog teze da današnje društvo stvarnost ostavlja za sobom i ulazi u prostor “hiperstvarnosti” u kojemu se može sakriti od iluzija kojih se boji. Provokativan i često radikalan, svoje sociološko-filozofske teze ispisuje osobenim jezičnim izrazom. Uz monografiju, objavio je i nekoliko teorijskih tekstova o fotografiji, a u više navrata govorio je i o vlastitom radu. Ostala djela: Le systeme des objets (1968), La société de consommation (1970), Pour une critique de l’économie politique du sign (1972), L’échange symbolique et la mort (1976) Oublier Foucault (1977), L’effet Beaubourg, (1977), A l’ombre des majorités silencieuse (1978), Le PC ou les paradis artificiels du politique (1978) De la séduction (1979), Simulacres et simulations (1981) (Simulakrumi i simulacija, 2001), Les stratégies fatales (1983) (Fatalne strategije, 1991), La gauche divine (1984), Le miroir et la production (1985), L’Amérique (1986), L’autre par lui-meme, Habilitation (1987), Cool memories I (1987), Cool memories II, (1990), La transparence du mal (1990), La guerre du Golfe n’a pas eu lieu (1991), L’illusion de la fin (1992), Figures de l’altérité, s Marcom Guillaumeom (1994), Fragments, Cool Memories III (1995), Ecran total (1997), Le paroxyste indifférent, entretien avec Philippe Petit (1997), L’échange impossible (1999), Cool memories IV (2000), Mots de passe (2000), Les objets singuliers, sa Jeanom Nouvelom (2000) (Singularni objekti, 2007), Iz D’un fragment l’autre, entretiens avec François L’Yvonnet (2001), Télémorphose (2001) i mnoge druge. Duh terorizma objavljen je na hrvatskom jeziku 2001, a Power Inferno 2004. godine.