Izmišljanje književnosti

Žužul Ivana

17,12 

Godina izdanja: 2019; meki uvez; 251 stranica

Vrijeme samorazumljive i nedužne povijesti književnosti nepovratno je iza nas. To znamo još od početka šezdesetih godina 20. Stoljeća kada je na ondašnjoj teorijskoj sceni Roland Barthes postavio hamletovski intonirano pitanje: povijest ili književnost? U studiji Izmišljanje književnosti Ivana Žužul prati mnogobrojne odjeke toga pitanja. Polazeći od teze da iz uvida u retorički ustroj znanosti o književnosti nužno proizlazi sumnja u njezinu epistemološku neutralnost, autorica se prihvaća pomnog čitanja hrvatske književnopovijesne prakse. Precizno izvedenim analizama Ivana Žužul problematizira narativne strategije i fikcionalne slojeve književnohistoriografskog diskursa kako bi ukazala na razmjere i oblike tropološkog rastakanja njegove znanstvene objektivnosti, ideološke neutralnosti i metodološke dosljednosti.

SKU: 9789533341149 Kategorija:
Author Picture

Žužul Ivana

Ivana Žužul zaposlena je kao izvanredni profesor na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. Diplomirala je studij kroatistike 1996. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirala 2002, a doktorirala 2007. Bila je zaposlena u Institutu za hrvatski jezik jezikoslovlje (1998-2008) i na Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti , kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (2008-2011) te na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2001-2018).
Autorica je znanstvene studije Tijelo bez kosti. Kako se zamišljao nacionalni identitet u tekstovima hrvatskih preporoditelja (2015) i suautorica četiriju osnovnoškolskih udžbenika za književnost. Priredila je, u suautorstvu s Ennijom Stipčevićem i Josipom Bratulićem, kritičko izdanje Pisni Atanazija Jurjevića (2011) te s Tvrtkom Vukovićem kritičko izdanje Bajki i basni Ivane Brlić Mažuranić (2011).
Objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim publikacijama. Područja njezinog znanstvenog interesa najširem smislu su književna i kulturna teorija, a u užem: filologija, povijest hrvatske književnosti, uloga književnosti u tvorbi identiteta, teorije nacija, novi historizam, naratologija.