GRAFITI

Mrkonjić Zvonimir

15,00 

Zvonimir Mrkonjić vjerojatno je „najrazvedeniji“ autor na prizorištu suvremenoga hrvatskog pjesništva. Generacijski „razlogovac“ nikad nije robovao poetičkim okvirima, kao što se, uostalom, njegovi književni interesi ne iscrpljuju u prostoru poezije, jer iza njega stoji pomno strukturirana umjetnička građevina poezije (rimovane i konkretističke, vizualne i zvučne (poésie sonore)), kritike i drame, naposljetku nepregledno polje prijevoda podjednaka intenziteta u koje su zasađeni izbori i opusi autora poput Renéa Chara, Friedricha Hölderlina, Lautréamonta, Stéphanea Mallarméa, Henri Michauxa, Francisa Pongea, Rainera Marie Rilkea, Arthura Rimbauda i drugih.
Knjiga Grafiti, trodijelna i raznolika, „razvedena“ gotovo kao cijeli Mrkonjićev opus, demonstrira nataloženo iskustvo u iznimno široku rasponu, od – kao što je sam svojedobno pisao – „pjesništva iskustva jezika“, ludizma i ironije kao poluge duhovitoga kritičkog suočavanja sa stvarnošću našeg vremena, do fragmentarne, narativne Elegije u kojoj ispisuje imena ljudi, prostore i mjesta koji su tom njegovom golemom djelu osvjetljavali, signalizirali bitne točke, susretišta različitog, sudare nespojivog, ljepotu i tragiku na individualnu, jedinstvenu, nepredvidivu i neponovljivu putu. (B.Č.)