Dada

Jorgovanić (Flieder) Rikard

3,98 

God. izd.: 2003.
Broširano
198 str.

U kontekstu hrvatske književnosti sedamdesetih godina 19. stoljeća u kojima je kao stvaralac nazočan, Jorgovaniću pripada značajno mjesto. Cjelokupnim svojim pripovjedačkim opusom Rikard Jorgovanić je sintetizirao različite stilske postupke kakve nailazimo u hrvatskoj prozi predšenoinske epohe do pojave moderne, što je rezultiralo čestim suprotnostima i nesporazumima u strukturi izmedju građe s jedne i literarnih stilskih postupaka s druge strane. Rikard Jorgovanić, pjesnik pripovjedač i feljtonist u svom kratkom životu napisao je dvanaest pripovijedaka.

U pripovijetkama koje donosimo u ovom izboru (Stella Raiva, Ljubav na odru, Dada i Na jezeru) Jorgovanić se pokušao izraziti motivima karakterističnim za modernu prozu i fabulu podrediti analizi psihičkih stanja junaka naglašavajući njihov unutarnji život.

SKU: 9789532061185 Kategorija:

Dodatne informacije

Dimenzije 9 × 14,5 cm
Author Picture

Jorgovanić (Flieder) Rikard

11. travnja 1853

Rikard Jorgovanić (Flieder) (Mali Tabor, 11. travnja 1853 – Zagreb, 24. listopada 1880) bio je pjesnik, pripovjedač i feljtonist hrvatskog predrealizma. Djetinjstvo i mladost provodio je u blizini i službi aristokratskih krugova. Gimnaziju pohađa u Zagrebu, školuje se u plemićkom konviktu, nepune dvije godine je i u klerikatu, no školovanje napušta 1873. ne maturiravši. S prijateljima putuje šest mjeseci po Italiji, kad započinje i aktivnije književno stvarati. Po povratku živi u Slavoniji kao informator u grofovskim kurijama. U Zagrebu je od 1878. godine i radi kao urednik podlistka u Obzoru. Prvom se pjesmom javio u zagrebačkom sjemenišnom časopisu Zvijezda 1871, da bi kontinuirano pisao poeziju sve do kraja života uglavnom u časopisu Vienac. Pod snažnim utjecajem romantičarske poetike piše poeziju s naglašenim osjećajem prolaznosti života, a prihvaćanjem tipičnih romantičarskih elemenata nametnuo se i kao jedan od prvih hrvatskih prepoznatljivih romantičarskih pjesnika. U njegovom pripovjedačkom opusu vidljiv je raskid s tradicijom. Od 1873. godine do smrti napisao je priličan broj pripovijedaka (na primjer Dada, Ljubav na odru, Na jezeru, Stella Raiva). Uz Augusta Šenou u hrvatskoj književnosti najavio je realističku pripovjedačku usmjerenost, bez obzira na to što se nerijetko služi i trivijalnim postupcima. U završnoj fazi svoga stvaralaštva rabi motive koji će obilježiti razdoblje moderne. Značajan je i njegov doprinos žanru feljtona u hrvatskoj književnosti. Iako je ostao u sjeni Šenoina imena i djela, Rikard Jorgovanić jedan je od najtalentiranijih pisaca svoje generacije, a zbog prerane smrti, na žalost, nije se uspio u potpunosti umjetnički afirmirati. Jorgovanić za života nije izdao niti jednu samostalnu knjigu; sve je svoje beletrističke tekstove objavio gotovo u cijelosti u Šenoinu Viencu, a feljtone u zagrebačkom Obzoru.