(Dis)kontinuiteti ili ponavljanje povijesti

Zlatko Kramarić

21,00 

Djelo (Dis)kontinuiteti ili ponavljanje povijesti predočava aktualne dileme i pitanja vezana za (re)konstrukciju povijesti i ideologije identiteta, kako na pojedinačnom tako i na usporednom planu glede tzv. malih naroda, kao posebnih sociokulturalnih skupina U fokusu knjige je preispitivanje ideoloških temelja i rekurentnih procesa strukture nacionalno-povijesnog identiteta; kritičkog redefiniranja njegove povijesne tvorbe te razvojnih promjena koje su utjecale na vrijednosnu recepciju multipolarne (mnoštvene) identitarne tradicije. (…)
Knjiga se bavi aktualnim i akutno naloženim temama, procesima i dilemama hrvatskoga idejno-političkog i kulturnog konteksta, pri čemu su (neminovno) uključeni značajni aspekti i prijeporna iskustva iz zajedničke eks- i post- jugoslavenske povijesti, te brojni primjeri uzajamnih kulturalnih dodira i plodonosna ukrštanja (prije svega, s makedonskom situacijom i tzv. makedonskim „pitanjem“, što i nije čudno, s obzirom na to da je autor knjige po svojoj subspecijalističkoj vokaciji istaknuti makedonist).

Iz recenzije prof. dr. sc. Elizabete Šeleve, Filološki fakultet u Skopju

Zlatko Kramarić piše sa strašću. No, piše s ciljem da bude čitan i shvaćen i pritom se svojim temama i svojim stilom pisanja usmjerava ne samo prema znanstvenoj zajednici iz društveno-humanističkoga područja već i prema svima onima svima onima u čijem je znanstvenoistraživačkom fokusu kritičko promišljanje te istraživanje suvremenih i vječno bolesnih tema.
Zbog autorova pristupa i načina pisanja ova će knjiga biti od koristi ne samo studentima, znanstvenicima, politički odgovornim osobama, nego i svima onima koji se zanimaju za vrijednosti mira, pomirenja, istine, slobode i tolerancije.

Iz recenzije prof. dr. sc. Vesne Mojsove-Čepiševske, Filološki fakultet u Skopju