Muharemi Amir

Amir Muharemi rođen je u Zagrebu 6. siječnja 1961. godine. Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te je stekao titulu magistra znanosti na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu…

0 Komentara

Braća Fan

Terry Fan rođen je u Illinoisu (SAD), a živi u Torontu (Kanada), gdje je studirao likovnu umjetnost na Fakultetu za umjetnost i dizajn. Njegov je rad spoj tradicionalnih i suvremenih…

0 Komentara

Pressburger Giorgio

Giorgio Pressburger, rođen u Budimpešti 1937, autor je više knjiga, među kojima valja izdvojiti: O vjeri ( Sulla fede, Einaudi, 2004), Münchenski sat (L'orologio di Monaco, Einaudi, 2003), Zeleni slon…

0 Komentara

Žužul Ivana

Ivana Žužul diplomirala je studij kroatistike 1996. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu završila poslijediplomski studij kroatistike i magistrirala 2002. s temom Ježićeva i Frangešova povijest…

0 Komentara

Vujić Antun

Antun Vujić, leksikograf, političar i publicist, rođen je u Dubrovniku 1945. Gimnaziju završio u Rijeci, diplomirao filozofiju i sociologiju te doktorirao iz filozofije znanosti u Zagrebu (1985). Kao student bio…

0 Komentara

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz