• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tražilica

Meandar Media

traka nocni vrtlar

Greška: Failed to retrieve the Currency Converter XML document.
Print
Misija LondonTema: ?asopis za knjigu 5 2010

Umbrijska sun?anica i druge pjesme
Pogledajte sliku u punoj veličini


Umbrijska sun?anica i druge pjesme

( Đurđević Miloš )
Cijena po (komad):
90,00 kn

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Nakon nekoliko iznimno uspjelih zbirki poezije, pa ustrajnoga antologi?arskog, kriti?arskog i prevodila?kog rada, Milo ?ur?evi?napisao je novu knjigu poezije, oslanjaju?i se donekle na iskustva svojih prethodnih knjiga, ali i iskora?uju?i velikim korakom u dosad neistraene predjele jezika i teksta, onako kako su to ?inili ameri?ki pjesnici s kraja prolog stolje?a, ali ne zaboravljaju?i niti najbolje stranice hrvatske knjievne tradicije. Umbrijske sun?anice i druge pjesme knjiga je koja produbljuje nae recepcijsko polje i uvla?i nas u svoje tijelo poput magme, ili ivog pijeska, a da pritom ne osje?amo potrebu za pruanjem otpora. Dok ve?ina suvremenih pjesnika nastoji to dublje zagrabiti u prodru?je stvarnosti, dotle ?ur?evi? sve dublje uranja u jezik i njegov metafikcijski background, ispisuju?i poeziju lienu senzacije i ekscesa, dakle, posve duk?iju od onoga to trendovska zanovijetanja nastoje promaknuti na pijedestal ivoga. Upravo takvim izborom ?ur?evi? se pokazuje kao jedno od najvitalnijih mjesta ne samo suvremene poezijer, nego i suvremene hrvatske knjievnosti. U svakom slu?aju, rije? je o doista zanimljivom iskoraku u suvremenoj hrvatskoj poeziji.

Tutte le direzioni libra Miloa ?ur?evi?a ukazuju na to da svi putevi vode u rime. Verige stiha ?ak i kad se ?ini da je slobodan, oslobo?en, na jedan prekrasno redundantan na?in upozoravaju: imamo sjajnog pjesnika. Da je pjesniku potrebna vlastita soba i malo pinke u depu da na miru napie knjigu, potvrda je "Umbrijska sun?anica". Za nae prilike neuobi?ajeno seljen po vie nego zasluenim stipendijama, od Italije do Amerike, Od Umrbije & Arezza do Iowe & Citya, ?ur?evi? je ivi dokaz da se u pisca treba ulagati. Ono to su boravci u samo?i i me?u svojima (potonje je opet nekovrsni prostor produktivne tiine i mira) autoru omogu?ili, je kontinuitet nasuan za pisanje. Rezultat je pred nama: savreno strukturirana knjiga kojoj ni najzlo?estiji ?ita? ne moe na?i niti najmanjeg nedostatka. Knjiga koja, kad do?e pod oko kriti?ara i ovome ulije nadu da sav taj trud, svo to od samog sebe ukradeno vrijeme uloeno na sustavno ?itanje, nije uzalud.

Pet ciklusa knjige, pet su malih dovrenih knjiga (malih kutija) od kojih bi Milo, da je ameri?ki pisac, slobodno mogao sloiti pet chapbookova, ali ovako je bolje. Osnovni motiv cjeline rukopisa je zamiljen, samo naoko kontradiktoran, spoj simbola nomadizma i ukorijenjenosti. I dok snatri u sobi pod prozorom koje "cvr?ci... pale svoje motorine", i dok trae?i "bolji ivot" gleda kako ?e uma?i/ne-uma?i Taliji koja mu vee kravatu od om?e, a sve za vratno sidro, dok luta stradama sunca i sun?anica, vrlo lirski, katkad i sollpsisti?ki putnik kao da zrcali Odisejevu dilemu: kako biti sve u svemu uvijek negdje drugdje i kako se pritom sku?iti u svijetu... a sve to na putu za doma. ?ur?evi?eva knjiga poetizacija je lirsko-filozofsijskog koncepta Lucia Dalle koji u pjesmi o kapetanu Odiseju, naglaava kako ovaj, nakon deset godina mora, tako arko eli doma na Itaku. A zato? Pa, jer je uz more.

Usidrenost i nomadizam pretje?u se u knjizi. Humor i ironija velikog Slamniga lirski je adaptirana potka za pjesni?ko i motivsko pripetavanje s osobnim poetikama Wilbura, Pinskog, Dayrusheve, Casgionea, Spensera... i drugih ivih epitafa. "Dok kljoca(m) bez zvuka" lirsko ja se pita ho?e li "njezino ime" udvojit i njega? ?emu, kad udvajati ne treba; osim u osvrtu na stih o koji se pjesma oslanja i koji kae "One day I wrote her name upon the strand". A, kad putuje brzo, Milo to radi ne mi?u?i se iz tradicije i literature. Poput nekog novog Dantea-u-petoj-brzini ispisuje motivski palimpsest u kojemu se Maddalena iz Dooma, takmi?i s Pietrom (della) Francescom, papom Grgurom...imunom i Lovrom... tako invociraju?i estetsku i emotivnu aparaturu potrebnu za nastanak ovako ?vrstog i gusto isprepletenog teksta. Znamo pri?u o desetorici mladih koji su u samu zoru Renesanse skrenuli s glavne ceste talijanske knjievnosti na kojoj je ef prometne bio Dante i po?inili estetsko-prometni prekraj koji je ostao zapam?en kao Dekameron. Sli?an pozitivan skandal suvremene poezije ova je knjiga. Toliko dobra, da je kao i pisara-namjernika koji njome luta i biljei, zapravo zasad nemamo gdje svrstati. Osim u prostore osobne poetike Miloa ?ur?evi?a. Ili, ako ba netko inzistira, stavit ?emo ju "s ove i one strane sredine dana... nasamo!"

Pie: Nikola Petkovi?


Dostupnost

Na skladištu: 15
Komentari kupaca:

Još nema komentara o ovom proizvodu.
Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.Autori
kontakt

Meandar Media d.o.o.
Tel: +385 (0)1 481 30 22
Fax: +385 (0)1 481 33 23
Email: prodaja@meandar.hr
Adresa: Zagreb; Krajika 10-1
OIB: 23603203647 

Vie informacija ...

Podaci o prodajnom mjestu

Knjiara Uitak&Tekst
Email: uzitak.i.tekst@meandar.hr
web knjiara "UITAK I TEKST"
Tel: +385 (0)1 481 30 22

Zadnje dodani ?lanci