• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tražilica

Meandar Media

traka nocni vrtlar

Greška: Failed to retrieve the Currency Converter XML document.
Print
Mitologija tranzicijeNevidljiva ruka

Lavoslav Horvat - Kontekstualni ambijentalizam i moderna
Pogledajte sliku u punoj veliÄŤini


Lavoslav Horvat - Kontekstualni ambijentalizam i moderna

( Paladino Zrinka )
Cijena po (komad):
349,00 kn

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Rukopis knjige dr. Zrinke Paladino pod naslovom Lavoslav HorvatKontekstualni ambijentalizam i moderna monografska je obrada života i djela ovoga velikog i iznimno plodnog arhitekta. Štoviše, obra?uju?i detaljno sve Horvatove stvarala?ke faze autorica nas upoznaje i s op?im tokovima u hrvatskoj arhitekturi zahva?aju?i pritom razdoblje od 20-ih pa sve do 70-ih godina prošloga stolje?a. U tom polustoljetnom rasponu pratimo s jedne strane životopis arhitekta, koji je sam po sebi gotovo romaneskan, s druge strane sazrijevanje i školovanje talentiranoga mladi?a, kasnije arhitekta, koji ?e kroz svoj svestrani stvarala?ki put dolaziti u doticaj s najzna?ajnijim arhitektima vremena, pa sve do kraja života s ostvarenim nevjerojatno svestranim i bogatim opusom.

Monografija dr. Zrinke Paladino posve?ena arhitektu Lavoslavu Horvatu važan je prilog poznavanju hrvatske arhitekture 20. stolje?a. Znanstveno utemeljena analiza i valorizacija opusa ovoga arhitekta donosi po prvi puta spoznaje o jednom od najzna?ajnijih i najplodnijih autora u povijesti moderne hrvatske arhitekture. (Dr. sc. Zvonko Makovi?)

Dr. sc. Zrinka Paladino nakon uspješno obranjenog doktorata s temom Lavoslav Horvat: arhitektonsko djelo 1922. - 1977. pripremila je obra?enu temu kao opsežnu, zanimljivu, intrigantnu i nasušno potrebnu knjigu pod naslovom Lavoslav HorvatKontekstualni ambijentalizam i moderna. Knjiga obra?uje cjelovito Horvatovo arhitektonsko djelo s nizom biografskih podataka i mnoštvom arhitektonskih ?injenica te važnih i novo spoznatih saznanja o vrlo bogatom i kompleksnom vremenu Horvatova života koje je, naravno, djelovalo na njegov život i rad, markantno ga dijele?i na me?uratni i poslijeratni period, te djelovanje u razli?itim društvenim i kreativnim okolnostima. Pristup složenoj temi i na?in istraživanja i tuma?enja arhitekture sa stru?nog i povijesnog aspekta, Modernoj pridaje posebnu ulogu, zanimljivu i neisklju?ivu u svakom budu?em teoretiziranju o temi moderne arhitekture.

Rezultati autori?ina istraživa?kog rada izloženi su na ?itak i zanimljiv na?in i strukturirani prema modelu znanstveno utemeljene monografske obrade, pa meritorno zaklju?ujemo kako je pedantnom obradom života i rada arhitekta Lavoslava Horvata historiografija hrvatske arhitekture dobila vrlo vrijedan i neisklju?iv dio priklju?en sustavu op?eg kulturološkog zna?enja u sveop?oj našoj povijesti umjetnosti i kulture u dvadesetom stolje?u. (Dr. sc. Tomislav Premerl)

Knjigu kupite putem web knjižare: www.uzitakitekst.com


Dostupnost

Na skladištu: 12
Komentari kupaca:

Još nema komentara o ovom proizvodu.
Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.Autori
kontakt

Meandar Media d.o.o.
Tel: +385 (0)1 481 30 22
Fax: +385 (0)1 481 33 23
Email: prodaja@meandar.hr
Adresa: Zagreb; Krajiška 10-1
OIB: 23603203647 

Više informacija ...

Podaci o prodajnom mjestu

Knjižara Užitak&Tekst
Email: uzitak.i.tekst@meandar.hr
web knjižara "UŽITAK I TEKST"
Tel: +385 (0)1 481 30 22

Zadnje dodani ?lanci