• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tražilica

Meandar Media

traka nocni vrtlar

Greška: Failed to retrieve the Currency Converter XML document.
Print
Zimski vrtoviInterpretacija i prijevod

Arhitekt Ignjat Fischer
Pogledajte sliku u punoj veličini


Arhitekt Ignjat Fischer

( Bagari? Marina )
Cijena po (komad):
349,00 kn

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Arhitekt Ignjat Fischer (Zagreb, 18.6.1870. 19.1.1948.) visokom je kvalitetom i inovativno?u svojih brojnih projekata snano obiljeio vrijeme i grad Zagreb, prostor u kojem je ivio. Tijekom ?etiri desetlje?a duge arhitektonske karijere Fischer je bio zaposlen na najrazli?itijim projektnim zadacima: od bolni?kih i tvorni?kih kompleksa do hotela i luksuznih vila. Podaci o broju i raznovrsnosti njegovih projekata ipak dolaze u drugi plan pred ?injenicom da je upravo Fischer autor objekata kojima po namjeni i izvedbi pripada atribut prvih ili jedinih takvih ostvarenja u Zagrebu i Hrvatskoj: prve moderne secesijske zgrade u nas (ku?a Rado, Trenkova 2, 1897.), prve zgrade u Zagrebu koja je namjenski projektirana za kinematograf (kino Apollo u Ilici 31, danas kazalite Kerempuh, 1911.), prve zagreba?ke privatne poliklinike (Sanatorij, danas Dje?ja bolnica u Klai?evoj 16, 1908.), prve i jedine zgrade slobodnozidarske loe u Hrvatskoj (Nazorova 24, 1910.), prve moderne robne ku?e (Kastner & hler, danas Nama, Ilica 4, 1913.), prvih objekata oblikovanih u duhu art decoa (paviljoni Zagreba?koga zbora, 1922.). Fischerova adaptacija ku?e Feller/Stern na uglu Jela?i?eva trga i Jurii?eve prema idejnom projektu velikoga njema?koga arhitekta Petera Behrensa 1927. predstavlja jo jednu prekretnicu u zagreba?koj arhitekturi prihva?anje internacionalnoga stila.

Unato? iznimno bogatoj arhitektonskoj biografiji i projektima koji su ozna?eni kao vani datumi u povijesti hrvatske arhitekture 20. stolje?a, opus Ignjata Fischera nije do danas sustavno niti u cjelosti obra?en i valoriziran.

Ova bi monografija trebala dati iscrpan uvid u ivot i djelo arhitekta Ignjata Fischera i funkcioniranje njegova ateliera te odrediti njegovo mjesto u povijesti hrvatske moderne arhitekture. Ukratko ?e se predstaviti i njegov obiteljski okvir: arhitektov je otac kao graditelj i poduzetnik sudjelovao u vanim komunalnim pothvatima zagreba?ke gradske op?ine, a k?i Ivana Fischer bila je uspjena glazbenica i jedna od prvih ena-dirigenata u Hrvatskoj. Istovremeno bi se panja posvetila i Fischerovim klijentima naru?iteljima gradnji, koji su redom bili ugledni ?lanovi drutva, gospodarska i intelektualna elita Zagreba i Hrvatske. Pokazat ?e se tako?er Fischerov udio u povijesti zagreba?ke svakodnevice rijetko je koji arhitekt uspio kreirati prostore koji su u ivotu grada ubrzo dobili status kultnih, npr. Gradska kavana ili ili?ka Nama. U slici grada zna?ajne su i Fischerove urbanisti?ke intervencije: postav Metrovi?eva Zdenca ivota i oblikovanje trga pred Hrvatskim narodnim kazalitem, projekt komunikacije iz Ilice prema Tukancu i zgrade na po?etku Demanova prolaza, probijanje prolaza Harmica izme?u Jela?i?eva trga i ulice Pod zidom.

Monografija arhitekta Ignjata Fischera organizirana je u sljede?a poglavlja: u prvom, uvodnom dijelu daje se kratki op?epovijesni i povijesno-umjetni?ki kontekst (primarno zagreba?ki). Drugo poglavlje bavi se biografijom arhitekta Ignjata Fischera. Tre?e poglavlje posve?eno je objektima to ih je Ignjat Fischer projektirao u sklopu arhitektonskoga ateliera Fischer & Hruby 1897.-1898. U ?etvrtom poglavlju u dvije zasebne cjeline (podpoglavlja) razmatra se razdoblje Fischerove samostalne djelatnosti i njegova suradnja s Gra?evnim odsjekom Zemaljske vlade, tj. radovi nastali u vremenskom protegu od 1899. do 1918. godine. Peto poglavlje obuhva?a razdoblje od kraja Prvoga svjetskoga rata do posljednjih projekata iz kasnih 1930-ih godina. Objekti nastali u tom vremenu tako?er ?e se predstaviti i interpretirati u manjim cjelinama, prema tipologiji i naru?itelju (stambeni objekti, javni poslovni, industrijski, zdravstveni, hoteli, radovi za obitelj Arko, radovi za Zagreba?ki zbor). Nakon teksta slijedi katalog radova i bibliografija.


Dostupnost

Na skladištu: 10
Komentari kupaca:

Još nema komentara o ovom proizvodu.
Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.Autori
kontakt

Meandar Media d.o.o.
Tel: +385 (0)1 481 30 22
Fax: +385 (0)1 481 33 23
Email: prodaja@meandar.hr
Adresa: Zagreb; Krajika 10-1
OIB: 23603203647 

Vie informacija ...

Podaci o prodajnom mjestu

Knjiara Uitak&Tekst
Email: uzitak.i.tekst@meandar.hr
web knjiara "UITAK I TEKST"
Tel: +385 (0)1 481 30 22

Zadnje dodani ?lanci