• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tražilica

Meandar Media

traka nocni vrtlar

Aktivnosti

U ?asopisu "Manuskripte" predstavljena poezija Branka ?egeca

E-mail Ispis
Predstavljanje novoga broja ?asopisa Manuskripte (broj 195) odrano je 29. oujka 2012. u Schauspielhaus Graz.
?itali su Fabjan Hafner, Roland Steiner, a glumica Birgit Stöger ?itala je pjesme Branka ?egeca u prijevodu Alide Bremer.
Sadraj broja 195 na http://www.manuskripte.at/
 

Hrvatski pjesnici u ameri?kom ?asopisu

E-mail Ispis

Ugledni ameri?ki ?asopis Consequence, posve?en kulturi, izlazi u Massachusettsu, a ure?uje ga George Kovach. U svom najnovijem broju objavio je izbor iz suvremenog hrvatskog pjesništva. S dvije pjesme zastupljeni su Branko ?egec, Kresimir Bagi?, Gordana Beni?, Ivana Simi?-Bodroi?, Tomislav ?ade, Vesna Biga i Darija ili?. Pjesme je na engleski preveo Mario Suško koji u istom broju ima i svoje tri nove pjesme.

Izvor: Ve?ernji list

 

Marini Bagari? Nagrada "Neven egvi?"

E-mail Ispis

Godišnje nagrade Udruenja hrvatskih arhitekata dodijeljene su u Vukovaru, u Galeriji Oranerija. Odabirom Vukovara za otvorenje ovogodišnje izlobe arhitektonska struka je na simboli?an na?in, prikazom godišnjih realizacija i dodjelom nagrada, doprinijela afirmaciji pozitivnih vrijednosti: stvaranja i gradnje, nasuprot destrukciji koja se u Vukovaru dogodila prije 20 godina.
Nagradu Viktor Kova?i? za ivotno djelo kao najviše priznanje za cjelokupni ivotni opus, Udruenje hrvatskih arhitekata ove godine dodijelilo je profesoru Ivanu Crnkovi?u.

Marina Bagari?, viši kustos, voditeljica zbirki keramike i arhitekture Muzeja za umjetnost i obrt, autorica knjige Arhitekt Ignjat Fischer dobila je Nagradu Neven Šegvi? za najuspješniji publicisti?ki, kriti?ki i teorijski rad na podru?ju arhitekture i urbanizma u 2011. godini. Podsje?amo, Marina Bagari? bila je autorica istoimene veoma uspješne izlobe odrane u MUO od 15. rujna do 23. listopada.

Nagradu Bernardo Bernardi u kategoriji najuspješnijeg ostvarenja na podru?ju oblikovanja i unutrašnjeg ure?enja u 2011. dobili su Alenka Ga?i? Pojatina , Branka Petkovi?, Ana Krstulovi? i Morana Vlahovi? za Ku?u za ljude i umjetnostLAUBU i Iva Letilovi? i Igor Pediši? za Privremene izlobene dvorane u Zadru. Nagradu Drago Gali? za najuspješnije ostvarenje na podru?ju stambene arhitekture u 2011. godini dobili su Tomislav ?urkovi? i Zoran Zidari? za Obiteljsko imanje, Bija?a, BiH.

 

Izabrane pjesme Zvonka Makovi?a "Lagati. Zato ne?" objavljene na njema?kom jeziku

E-mail Ispis

Knjiga izabranih pjesama Zvonka Makovi?a "Lagati. Zato ne?" objavljena je na njema?kom jeziku pod naslovom "Lgen. Warum nicht?" u uglednoj izdava?koj ku?i Wunderhorn iz Heidelberga.

Vie o knjizi - Lgen. Warum nicht?

 

Drago Jan?ar, dobitnik europske knjievne nagrade ACEL

E-mail Ispis

Association Capitale Européenne des Littératures (ACELGlavna europska asocijacija za knjievnost) u Strasbourgu je u subotu, 12. studenoga 2011, u prostoru glasovitog restorana Chez Yvonne objavila dobitnike literarnih nagrada grada Strasbourga za godinu 2011; europske nagrade za frankofonsku knjievnost, europske prevodila?ke stipendije i europske knjievne nagrade.
Europsku knjievnu nagradu, najprestiniju nagradu ACEL, za svoj literarni opus kao sedmi dobitnik po redu dobiva slovenski pisac, dramati?ar, esejist i urednik Drago Jan?ar.

Više...
 

"Trajekt" Miroslava Mi?anovi?a preveden na poljski jezik

E-mail Ispis

"Trajekt" na poljskom jeziku

Knjiga kratkih pri?a Miroslava Mi?anovi?a Trajekt izišla je na poljskom jeziku u izdanju Wydawnictwo Uniwersytetu ?l?skiego, poljskog izdava?a iz Katowica, koji ju je pod nazivom Prom objavio u svojoj biblioteci Alia Universa. Njegove pri?e o provinciji, moru i kvartu, objavljene svojedobno u izdanju zagreba?kog Meandra (2004) i nedavno ponovljene u duologiji (s knjigom pri?a Zapadni kolodvor) Jednosmjerna ulica, ponu?ene su sada poljskim ?itateljima, kritici i golemom poljskom izdava?kom trištu. Objavljivanje knjige potpomoglo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Više...
 

"Rio bar" Ivane Sajko objavljen u Stubovima kulture

E-mail Ispis

Prvo srpsko izdanje romana hrvatske knjievnice Ivane Sajko "Rio Bar", koji iz enske perspektive i "sa druge strane" govori o uasima ratnih sukoba krajem XX. stolje?a i njihovim posljedicama u Hrvatskoj danas.
"Rio bar" je polifonijska slagalica koja iz razli?itih vremenskih perspektiva progovara o deformacijama i anomalijama rata u Hrvatskoj. Zlo?ini, kriminal, ksenofobija, slom drave, op?a besperspektivnost i svakovrsna zapuštenost, mafijaški obra?uni, sudbine prognanih i nestalih, samo su neke od tema koje Ivana Sajko u romanu doti?e. Glasovi enskih pripovjeda?a u ovom romanu dijele istu gor?inu, teskobu, mu?ninu i razo?aranje. Tekst se odlikuje i izrazito lirski obojenim fragmentima. Autorica ?esto naglašava kaoti?nost svjesno zanemaruju?i gramati?ka pravila, a snaan emocionalni naboj postie upotrebom vulgarizama i slenga.

 

 

Me?unarodna nagrada "Stefan Heym" pripala Bori ?osi?u

E-mail Ispis

Me?unarodna nagrada "Stefan Heym" ove godine pripala je Bori ?osi?u. Sve?ana dodjela je 1. srpnja 2011. u gradu Chemnitzu, gdje ?e mu je predati gradona?elnica Barbara Ludwig.

Odbor nagrade navodi da se za Boru Cosi?a odlu?io "kao velikog pripovjeda?a, satiri?ara ali i kriti?ara jugoisto?ne Europe" a izme?u ostalog navodi da je on "ve? koncem šezdesetih godina u svojoj satiri?ko-klaunovskoj knjizi Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, pisanoj iz perspektive djeteta, najavio propast Jugoslavije".

Više...
 

Prva knjiga proze Lucije Leman (Stama?) "Muke po Veneri" prevedena na njema?ki jezik!

E-mail Ispis

Muke po Veneri

Lucija Leman (Stama?) ro?ena 1972, pjesnikinja i glumica, svojim je knjigama poezije stekla reputaciju spisateljice iznena?enja, neo?ekivanih obrata i provokativne tematike. Prvom knjigom proze, indikativno nazvanom Muke po Veneri, ona ulazi u prostor deskripcije aktualnog vremena iz vizure autora koji se kre?e, koji komunicira, i koji ?esto nailazi na nerazumijevanje sredine. Ako s nestrpljenjem o?ekujete sutrašnji broj novina, u kojima ?e osvanuti nastavak afere iz naše nimalo blijede i nimalo nezanimljive stvarnosti, pred vama je sjajno napisana knjiga koju ne?ete ispustiti iz ruku.

   

Mario Suko - pola stolje?a knjievne djelatnosti!

E-mail Ispis

Mario Suško obiljeava ove godine sedamdesetu godinu ivota i pola stolje?a knjievne djelatnosti s dvije nove knjige poezije: Framing Memories (Okviri pam?enja), koju objavljuje u Americi njegov nakladnik Harbor Mountain Press iz Vermonta, a druguEp/Logos, izbor iz poezije, britanski nakladnik erbacce press iz Liverpoola. Potonja ?ini Suškovu tridesetu zbirku pjesama i osamdeset drugu knjigu, od kojih je Suško u Hrvatskoj objelodanio 34. Posljednje dvije, prijevod romana Sofijin izbor Williama Styrona i knjigu pjesama Vrijeme zatvaranja, izdao je 2009. godine Suškov stalni nakladnik Meandarmedia.

   

web knjiara: www.uzitakitekst.com

   
Stranica 7 od 8

Autori
kontakt

Meandar Media d.o.o.
Tel: +385 (0)1 481 30 22
Fax: +385 (0)1 481 33 23
Email: prodaja@meandar.hr
Adresa: Zagreb; Krajika 10-1
OIB: 23603203647 

Vie informacija ...

Podaci o prodajnom mjestu

Knjiara Uitak&Tekst
Email: uzitak.i.tekst@meandar.hr
web knjiara "UITAK I TEKST"
Tel: +385 (0)1 481 30 22

Zadnje dodani ?lanci