• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tražilica

Meandar Media

traka nocni vrtlar

Aktivnosti

Prevo?enje neprevodivog: Intervju s Vandom Miki?, prevoditeljicom Georgesa Pereca na hrvatski!

E-mail Ispis
Intervju sa prevoditeljicom Vandom Mikši? koja je prevela roman bez "e" Georgesa Pereca "La disparition" (hrv. "Ispario") pro?itajte na linku IF VERSO
Roman Georgesa Pereca "Ispario" uskoro u izdanju Meandarmedije.
 

Nagrade za knjievnu kritiku ?egecu i Jerkovi?u

E-mail Ispis

Laureati 15. ?akova?kih susreta hrvatskih knjievnih kriti?ara, što su odrani u okviru 46. ?akova?kih vezova, su zagreba?ki autor Branko ?egec i Darko Jerkovi? iz Osijeka.

Više...
 

Nagrada za Marija Suka

E-mail Ispis
Društvo Walta Whitmana iz Huntingtona, New York, imenovalo je našeg autora, Marija Suška, Longislandskim pjesnikom godine. Nagrada se daje za op?i doprinos pjesni?koj rije?i i bit ?e mu uru?ena na njegovoj knjievnoj ve?eri u listopadu.
Knjige Marija Suška u izdanju Meandar/Meandarmedije moete kupiti putem web knjiare www.uzitakitekst.com
 

Knjiga "Pun mjesec u Istanbulu" Branka ?egeca prevedena na francuski

E-mail Ispis

Knjigu Pun mjesec u Istanbulu Branka ?egeca, istodobno s hrvatskim izdanjem,  u francuskom je prijevodu pod naslovom Lune pleine à Istanbul objavila izdava?ka ku?a L'Ollave. Prijevod potpisuju Martina Kramer i Vanda Mikši?, a knjiga je objavljena u novopokrenutoj ediciji Domaine croate/Poésie, u kojoj je objavljen i izbor poezije Slavka Mihali?a pod naslovom Le jardin aux pommes noires.

 

Mario Suko - postao dopisni ?lan HAZU

E-mail Ispis
Naš autor, Mario Suško, postao je dopisnim ?lanom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prijedlog Razreda za knjievnost i Predsjedništva Akademije prihva?en je na izbornoj skupštini 10. svibnja.
 

Goranov vijenac za hrvatskog Bukowskog Stjepana Gulina

E-mail Ispis

Goranov vijenac, koji je ove godine dobio pjesnik ro?en u Šibeniku Stjepan Gulin, dodijelit ?e se u srijedu u Lukovdolu. Nagradu Goran za mlade pjesnike dobio je Davor Ivankovac.

Više...
 

U ?asopisu "Manuskripte" predstavljena poezija Branka ?egeca

E-mail Ispis
Predstavljanje novoga broja ?asopisa Manuskripte (broj 195) odrano je 29. oujka 2012. u Schauspielhaus Graz.
?itali su Fabjan Hafner, Roland Steiner, a glumica Birgit Stöger ?itala je pjesme Branka ?egeca u prijevodu Alide Bremer.
Sadraj broja 195 na http://www.manuskripte.at/
 

Hrvatski pjesnici u ameri?kom ?asopisu

E-mail Ispis

Ugledni ameri?ki ?asopis Consequence, posve?en kulturi, izlazi u Massachusettsu, a ure?uje ga George Kovach. U svom najnovijem broju objavio je izbor iz suvremenog hrvatskog pjesništva. S dvije pjesme zastupljeni su Branko ?egec, Kresimir Bagi?, Gordana Beni?, Ivana Simi?-Bodroi?, Tomislav ?ade, Vesna Biga i Darija ili?. Pjesme je na engleski preveo Mario Suško koji u istom broju ima i svoje tri nove pjesme.

Izvor: Ve?ernji list

 

Marini Bagari? Nagrada "Neven egvi?"

E-mail Ispis

Godišnje nagrade Udruenja hrvatskih arhitekata dodijeljene su u Vukovaru, u Galeriji Oranerija. Odabirom Vukovara za otvorenje ovogodišnje izlobe arhitektonska struka je na simboli?an na?in, prikazom godišnjih realizacija i dodjelom nagrada, doprinijela afirmaciji pozitivnih vrijednosti: stvaranja i gradnje, nasuprot destrukciji koja se u Vukovaru dogodila prije 20 godina.
Nagradu Viktor Kova?i? za ivotno djelo kao najviše priznanje za cjelokupni ivotni opus, Udruenje hrvatskih arhitekata ove godine dodijelilo je profesoru Ivanu Crnkovi?u.

Marina Bagari?, viši kustos, voditeljica zbirki keramike i arhitekture Muzeja za umjetnost i obrt, autorica knjige Arhitekt Ignjat Fischer dobila je Nagradu Neven Šegvi? za najuspješniji publicisti?ki, kriti?ki i teorijski rad na podru?ju arhitekture i urbanizma u 2011. godini. Podsje?amo, Marina Bagari? bila je autorica istoimene veoma uspješne izlobe odrane u MUO od 15. rujna do 23. listopada.

Nagradu Bernardo Bernardi u kategoriji najuspješnijeg ostvarenja na podru?ju oblikovanja i unutrašnjeg ure?enja u 2011. dobili su Alenka Ga?i? Pojatina , Branka Petkovi?, Ana Krstulovi? i Morana Vlahovi? za Ku?u za ljude i umjetnostLAUBU i Iva Letilovi? i Igor Pediši? za Privremene izlobene dvorane u Zadru. Nagradu Drago Gali? za najuspješnije ostvarenje na podru?ju stambene arhitekture u 2011. godini dobili su Tomislav ?urkovi? i Zoran Zidari? za Obiteljsko imanje, Bija?a, BiH.

 

Izabrane pjesme Zvonka Makovi?a "Lagati. Zato ne?" objavljene na njema?kom jeziku

E-mail Ispis

Knjiga izabranih pjesama Zvonka Makovi?a "Lagati. Zato ne?" objavljena je na njema?kom jeziku pod naslovom "Lgen. Warum nicht?" u uglednoj izdava?koj ku?i Wunderhorn iz Heidelberga.

Vie o knjizi - Lgen. Warum nicht?

 

Drago Jan?ar, dobitnik europske knjievne nagrade ACEL

E-mail Ispis

Association Capitale Européenne des Littératures (ACELGlavna europska asocijacija za knjievnost) u Strasbourgu je u subotu, 12. studenoga 2011, u prostoru glasovitog restorana Chez Yvonne objavila dobitnike literarnih nagrada grada Strasbourga za godinu 2011; europske nagrade za frankofonsku knjievnost, europske prevodila?ke stipendije i europske knjievne nagrade.
Europsku knjievnu nagradu, najprestiniju nagradu ACEL, za svoj literarni opus kao sedmi dobitnik po redu dobiva slovenski pisac, dramati?ar, esejist i urednik Drago Jan?ar.

Više...
 

"Trajekt" Miroslava Mi?anovi?a preveden na poljski jezik

E-mail Ispis

"Trajekt" na poljskom jeziku

Knjiga kratkih pri?a Miroslava Mi?anovi?a Trajekt izišla je na poljskom jeziku u izdanju Wydawnictwo Uniwersytetu ?l?skiego, poljskog izdava?a iz Katowica, koji ju je pod nazivom Prom objavio u svojoj biblioteci Alia Universa. Njegove pri?e o provinciji, moru i kvartu, objavljene svojedobno u izdanju zagreba?kog Meandra (2004) i nedavno ponovljene u duologiji (s knjigom pri?a Zapadni kolodvor) Jednosmjerna ulica, ponu?ene su sada poljskim ?itateljima, kritici i golemom poljskom izdava?kom trištu. Objavljivanje knjige potpomoglo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Više...
 
Stranica 6 od 7

Autori
kontakt

Meandar Media d.o.o.
Tel: +385 (0)1 481 30 22
Fax: +385 (0)1 481 33 23
Email: prodaja@meandar.hr
Adresa: Zagreb; Krajika 10-1
OIB: 23603203647 

Vie informacija ...

Podaci o prodajnom mjestu

Knjiara Uitak&Tekst
Email: uzitak.i.tekst@meandar.hr
web knjiara "UITAK I TEKST"
Tel: +385 (0)1 481 30 22

Zadnje dodani ?lanci